Atpakaļ

CFLA sniedz pozitīvu atzinumu par Stendes ūdenssaimniecības projekta pabeigšanu

SIA „Talsu ūdens” jau informējis, ka 2022. gada 28. novembrī iesniedza Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā (turpmāk – CFLA) pēdējo maksājuma pieprasījumu par ES fondu projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/018) pabeigšanu. Projekta ietvaros Aspazijas, Liepu, Ozolu, Pionieru, Rožu, Saules, Talsu un Brīvības ielā izbūvētajiem kanalizācijas tīkliem Stendē ir izbūvēti pieslēgumi, kas attiecināmi uz 320 iedzīvotājiem, savukārt vairāk kā 30 iedzīvotājiem ir nodrošināts pieslēgums jaunizbūvētam ūdensapgādes atzariem. Kopumā izbūvēti 2709,4 metri ūdensapgādes un 3235 metri kanalizācijas pašteces tīklu, divas kanalizācijas sūkņu stacijas, un divi spiedvadi – 63,7 metri un 92,3 metri.

2023. gada 31. janvārī CFLA veica projekta noslēguma pārbaudi, par pieslēgto iedzīvotāju skaita sasniegumu. Pārbaudes laikā tika konstatēts ka atsevišķiem pieslēgumiem, kas tika izbūvēti projekta noslēguma mēnešos, vēl nav uzsākta faktiskā notekūdeņu pakalpojuma lietošana, tomēr kopumā nepieciešamais apjoms ir sasniegts, ņemot vērā vadlīnijās par atmaksājamās palīdzības aprēķināšanu  norādīto, atmaksājamās palīdzības aprēķināšanā projekta līmenī piemēro Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 215/2014 (2014. gada 7. marts)  6. pantā noteikto principu, ka galamērķus uzskata par sasniegtiem, ja rādītājs ir sasniegts vismaz 85% apmērā.

2023. gada 22. februārī saņemts CFLA paziņojums par projekta pabeigšanu un pozitīvu rezultatīvo rādītāju sasniegšanu.

SIA „TALSU ŪDENS” pateicas Talsu novada pašvaldībai par atbalstu ar līdzfinansējumu piešķiršanu iedzīvotājiem kanalizācijas pieslēgumu izbūvei, jo tas faktiski bija efektīvākais veids, ka iedzīvotājus motivēt pieslēgt īpašumus izbūvētajiem centralizētiem kanalizācijas tīkliem, kā arī CFLA par pozitīvu sadarbību Projekta realizācijas laikā.

Projektu finansē Eiropas Savienība, bet administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.