Atpakaļ

Liepājā palielināts ienākumu slieksnis maznodrošinātā statusa iegūšanai

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes sēdē 23. februārī apstiprināti saistošie noteikumi ”Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Liepājas valstspilsētas pašvaldībā”, kas ļaus vairāk liepājniekiem atkal kvalificēties šim statusam, dodot iespēju saņemt veselības pabalstu un citus pašvaldības noteiktos atvieglojumus.

Lai kvalificētos maznodrošinātā statusam, turpmāk visiem liepājniekiem tiks noteikts maksimālais šobrīd ar likumu pieļaujamais maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis – 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām personām. Tas ļaus vairāk iedzīvotājiem saņemt sociālo palīdzību veselības aprūpes pabalsta veidā un cita veida atvieglojumus, kurus noteikusi pašvaldība maznodrošinātajiem.

“Laikā, kad krietni augusi dzīves dārdzība – vienalga, vai runājam par pārtikas cenām veikalos, lielajiem apkures un elektrības rēķiniem, vai precēm un pakalpojumiem – pašvaldībai īpaši svarīgi atbalstīt tos liepājniekus, kuri nonākuši grūtībās. Šodien apstiprinātie saistošie noteikumi nodrošinās iespēju atbalstu sniegt plašākam iedzīvotāju lokam, īpaši vientuļajiem pensionāriem,” norāda Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.

Šobrīd maznodrošinātas mājsaimniecības slieksnis ir atšķirīgs dažādām iedzīvotāju kategorijām: 336 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 235 eiro pārējām personām mājsaimniecībā, kurā ir vismaz viena pilngadīga persona darbspējīgā vecumā, 375 eiro pirmajai personai mājsaimniecībā un 263 eiro pārējām personām mājsaimniecībā, kuru aprūpē ir bērni vai visas personas ir valsts vecuma pensijas vecumu sasniegušas personas, vai personas ar invaliditāti, kuru aizgādībā ir bērni. Savukārt vientuļajiem pensionāriem un personām ar invaliditāti līdz šim tas bija 390 eiro.

2022. gadā valstī tika izveidoti vairāki instrumenti atbalsta palielināšanai cilvēkiem ar viszemākajiem ienākumiem – paaugstināta minimālā alga un 2022. gada rudenī veikta ievērojama pensiju indeksācija. Tāpēc daļa Liepājas sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju vairs nevarēja kvalificēties maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnim un saņemt dažādus atvieglojumus. 2021. gadā maznodrošinātās personas statuss bija 3749 personām, bet 2022. gadā – vairs tikai 2655 iedzīvotājiem. Tas nozīmē, ka Liepājā vairāk nekā tūkstotis vientuļo pensionāru un invalīdu un vairāk nekā 400 ģimenes vairs nevarēja saņemt arī veselības aprūpes pabalstu, atvieglojumus nekustamā īpašuma nodokļa nomaksai, atvieglojumus ēdināšanai izglītības iestādēs u.c.

Palielinot ienākumu slieksni, ietekme uz pilsētas budžetu paliks 2022. gada apmērā, skaidro Sociālā dienesta direktore Diana Mejere. ”Iedzīvotāji, kuri bija zaudējuši iespēju saņemt atbalstu, to atgūs, bet tas nepalielinās budžeta izdevumus, jo nepieaugs šo cilvēku skaits. Tie, kas izkrita no šī “ groza” , atkal varēs saņemt šos pakalpojumus,” norāda Mejere.

Atgādinām, ka maznodrošinātajiem iedzīvotājiem Liepājas pašvaldībā noteiktas šādas atbalsta iespējas:

  • veselības aprūpes pabalsts vieni reizi gadā,
  • nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 70% apmērā,
  • pirmsskolas izglītības iestādēs ēdināšanas maksas atvieglojumi 50% apmērā,
  • ēdināšanas maksas atvieglojumi vispārizglītojošajās skolās 100% apmērā,
  • pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā (atbilstoši likumam „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”);
  • valsts nodrošināta juridiskā palīdzība,
  • pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālas ievirzes un interešu izglītību, audzēkņi no maznodrošinātām ģimenēm tiek atbrīvoti no līdzfinansējuma maksas,
  • Eiropas Savienības finansētās pārtikas pakas, ja ienākumi nepārsniedz 327 eiro.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas “Latvijas vēstnesī”.

Atgādinām, ka Sociālais dienests pieņem iedzīvotājus pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 63 489 655 vai arī izmantojot e-pierakstu, t.i. aizpildot pieteikuma veidlapu sistēmā pieteikumi.liepaja.lv