Atpakaļ

Moldovas delegācijas pieredzes vizīte Tukuma novadā

9.martā Tukuma novadā viesojās delegācija no Moldovas, kuras sastāvā bija pilsētu priekšsēdētāji, deputāti un valdības padomnieki. Brauciena mērķis, galvenokārt, bija iegūt pieredzi, lai izveidotu komunikācijas platformu administratīvi teritoriālāreformas realizācijai Moldovā, kas tieši šobrīd tiek virzīta uz izpildi. Delegācijas dalībnieki tika iepazīstināti ar Tukuma novada pašvaldības darbību, budžetu, attīstības plāniem, funkciju izpildi.

Viesi ļoti aktīvi uzdeva jautājumus par administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu – kādi ir ieguvumi, kādi problēmjautājumi, kādi argumenti  par un kādi pret, tai skaitā arī, kā reforma ir ietekmējusi pakalpojumu pieejamību un efektivitāti novadā. Liela intereses tika izrādīta  par Eiropas Savienības fondu projektu realizāciju.

Pēc oficiālās tikšanās, saistībā ar viesu interesēm, tika organizēta vizīte uz SIA “AAS Piejūra” un citiem  objektiem, kuru izveidē ir piesaistīti ES fondu līdzekļi.