Atpakaļ

Pērn Liepājā sešās Sociālā dienesta institūcijās veikti uzlabojumi par 165 0000 eiro

Pērn Liepājas Sociālā dienesta institūcijās par aptuveni 165 0000 eiro veikti uzlabojumi sešos objektos,  informē Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Viņa norāda, ka viena no sociālās jomas prioritātēm ir sociālo institūciju infrastruktūras pakāpeniska sakārtošana, jo lielākā daļa no Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta pārvaldībā esošajām ēkām nav pilnībā remontētas kopš to nodošanas ekspluatācijā vai gadu gaitā nolietojušās. Pērn būvdarbiem un remontdarbiem Sociālā dienesta institūcijās izlietots aptuveni 165 0000 eiro, veicot uzlabojumus sešos objektos un papildus ar Eiropas Savienības (ES) finansiālu atbalstu ierīkojot Liepājā trīs jaunas sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas.

Sociālajā dzīvojamā mājā Flotes ielā 14, kura ir vecākā sociālā dzīvojamā māja Liepājā, pērn tika pabeigts divu gaiteņu un divu koplietošanas virtuvju remonts, veikta dzīvokļu durvju nomaiņa divos stāvos un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa. Pabeigta arī video novērošanas kameru nomaiņa uz mūsdienīgākām ierīcēm.

Flotes ielā 14 pagājušā gada nogalē vienā dzīvoklī notikušā ugunsgrēka dēļ arī šogad remontdarbus nāksies turpināt, lai likvidētu ugunsgrēka sekas – izremontētu izdegušo un divus blakus esošos dzīvokļus, gaiteni un ugunsgrēkā skartās koplietošanas telpas, kā arī atjaunotu ugunsdrošības sistēmu. Lai gan zaudējumi ugunsgrēka dēļ aprēķināti aptuveni 93 000 eiro, lielāko daļu segs apdrošināšana.

Sociālajai dzīvojamai mājai Ģenerāļa Baloža ielā 1 pērn pabeigts jumta kores remonts, pa kuru bija sākuši sūkties iekšā lietus ūdeņi.

Pie jaunām ārdurvīm pagājušā gada beigās tikuši arī Veco ļaužu dzīvojamās mājas seniori. Lai gan iepriekšējos gados Veco Ļaužu dzīvojamā mājā paveikti nozīmīgi darbi – iztīrīta un atjaunota gaisa ventilācijas sistēma, atjaunota apkures sistēma, gaiteņos ierīkoti roku balsti, Veco ļaužu dzīvojamā māja gaida pārmaiņas tuvākajā nākotnē, jo ēkas fasāde kļuvusi vizuāli nepievilcīga. Veco ļaužu dzīvojamā māja kā pirmā Liepājā tika renovēta 2005./2006.gadā.

Savukārt Sociālajā dzīvojamā mājā Viršu ielā 9/11 atsevišķā stāvā pērn tika izremontēti trīs dzīvokļi bērnu atbalsta centra “Dzintari” bērniem, kamēr top viņu jaunās mājas Kuldīgas ielā 20. Sociālajā dzīvojamā mājā Viršu ielā 9/11 uzstādīta arī jauna atkritumu konteineru novietne.

Lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, Atkarību profilakses centrā veikts sanitāro telpu remonts un tā piemērošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Lai risinātu personu ar invaliditāti iekļūšanu telpās, Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem T.Breikša ielā 16/20 nomainītas ārdurvis uz sētas pusi un veikta būvniecības dokumentācijas izstrāde ilgi gaidītajai apkures sistēmas maiņai, ko plānots paveikt šogad. Apkurei joprojām kalpo vecie čuguna radiatori un izrūsējušas caurules, kas bieži rada avārijas situācijas.

Jākobsone informē, ka šogad kā lielākie prioritārie remontdarbi plānoti apkures sistēmas nomaiņa Dienas centrā, telpu remonts ugunsgrēka seku likvidēšanai Flotes ielā 14 un jaunas ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšana Ģenerāļa Baloža ielā 1, rūpējoties par iedzīvotāju drošību.

Savukārt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai” Liepājā izveidotas vai vēl tiek papildus veidotas četras jaunas vietas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai, kā to paredz deinstitucionalizācijas projekts “Kurzeme visiem” – divas dzīvojamās ēkas bērnu atbalsta centram ” Dzintari”, specializētās radošās darbnīcas un grupu dzīvokļi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Sociālā dienesta pārraudzībā pašlaik ir 14 ēkas vai telpas pilsētā, kurās liepājniekiem tiek nodrošināti dažādi sociālie pakalpojumi. Piecās sociālās dzīvojamās mājās dzīvo ap 600 liepājnieku.