Brigita, Indra, Indars, Indris
Iesūti
Atpakaļ

Kurzemes reģiona uzņēmējiem iespēja saņemt līdzfinansējumu dalībai nozares izstādēs Latvijā vai ārpus tās

Kurzemes reģiona uzņēmējiem projekta Nr. LV-LOCALDEV-0004 „Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros arī šogad visa gada garumā ir iespēja pieteikties līdzfinansējumam dalībai savas pamatdarbības nozares izstādē Latvijā vai ārpus Latvijas.

Projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” mērķis ir mazināt sociāli ekonomiskās attīstības līmeņa atšķirības un nodrošināt līdzsvarotu attīstību Kurzemes plānošanas reģionā, veicinot uzņēmējdarbības attīstību.

Plānotie rezultāti:

  • Uzņēmumiem stiprināta operacionālā kapacitāte,
  • Stiprināta Kurzemes plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra kapacitāte,
  • Apmācīti speciālisti uzņēmējdarbības veicināšanas un pašvaldību sadarbības jomās un stiprināta Kurzemes plānošanas reģiona  kapacitāte,
  • Stiprināta uzņēmējdarbības atbalsta kapacitāte pašvaldībās.

Svarīgi:

  • Pieteikuma anketa līdzfinansējuma saņemšanai dalībai 2023. gadā plānotajās izstādēs jāiesniedz līdz katra mēneša 20. datumam, vismaz vienu mēnesi pirms izstādes norises laika, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 20. oktobrim,
  • Pieteikumi tiks vērtēti reizi mēnesī un rezultāti paziņoti katra mēneša beigās.

Konkursa nolikums, pieteikuma anketa, vērtēšanas kritēriji un cita noderīga informācija pieejama šeit.

Uzņēmumi līdzfinansējuma saņemšanai tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši iepriekš noteiktiem vērtēšanas kritērijiem. Piešķirtais līdzfinansējums tiks reģistrēts vienotajā de minimis atbalsta uzskaites sistēmā kā saņemtais atbalsts uzņēmumam.