Atpakaļ

Aptauja: Iedzīvotāji aizvien biežāk sliecas domāt, ka sliktākais Covid-19 pandēmijas posms ir aiz muguras

Kopumā 77% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju sliecas domāt, ka sliktākais Covid-19 pandēmijas posms ir aiz muguras (jā – 30%, drīzāk jā – 47%), secināts BENU Aptiekas Stresa termometra datos, kas iegūti sadarbībā ar kompāniju GEMIUS, aptaujājot vairāk nekā 1600 respondentu. Tas šogad ir augstākais rādītājs – gada sākumā šādi sliecās domāt 34% respondentu, aprīlī – 73%, bet jūlijā – 58%.

Salīdzinot datus pēc respondentu dzimuma, redzams, ka nedaudz optimistiskāk noskaņoti ir vīrieši – viņu vidū 79% domā, ka sliktākais pandēmijas posms ir aiz muguras (jā – 33%, drīzāk jā – 46%), kamēr sievietēm šis rādītājs ir 77% (jā – 28%, drīzāk jā – 49%). Pretēji noskaņoti ir 11% vīriešu (nē – 3%, drīzāk nē – 8%) un 8% sieviešu (nē – 3%, drīzāk nē – 5%), bet vēl 10% vīriešu un 15% sieviešu konkrētu atbildi sniegt nevarēja.

Pēc ģimenē lietotās sarunvalodas atklājas, ka krievvalodīgie nedaudz biežāk sliecas piekrist, ka sliktākais Covid-19 posms ir aiz muguras – viņu vidū šādu viedokli pauž 84% respondentu (jā – 39%, drīzāk jā – 45%), kamēr latviešiem šis rādītājs ir 77% (jā – 29%, drīzāk jā – 48%). Pretēju viedokli pauda 7% krievvalodīgo (nē – 4%, drīzāk nē – 3%) un 10% latviešu (nē – 3%, drīzāk nē – 7%), bet vēl 9% krievvalodīgo un 13% latviešu konkrētu atbildi sniegt nevarēja.

Pēc izglītības līmeņa kopumā optimistiskākas atbildes sniedza respondenti ar iegūtu augstāko izglītību – viņu vidū 80% sliecās piekrist, ka sliktākais Covid-19 posms ir aiz muguras (jā – 31%, drīzāk jā – 49%), bet iedzīvotājiem ar vidējo izglītību šis rādītājs ir 73% (jā – 30%, drīzāk jā – 43%). Tikmēr pretējās domās iedzīvotāju vidū ar iegūtu augstāko izglītību ir 9% (nē – 3%, drīzāk nē – 6%), respondentiem ar vidējo izglītību – 10% (nē – 3%, drīzāk nē – 7%), bet vēl 11% augstāko izglītību ieguvušo un 17% vidējo izglītību ieguvušo respondentu konkrētu viedokli sniegt nevarēja.

Raugoties hronoloģiski, šī gada sākumā kopumā 34% respondentu sliecās domāt, ka sliktākais Covid-19 posms ir aiz muguras (jā – 8%, drīzāk jā – 26%), 42% bija pretējās domās (nē – 11%, drīzāk nē – 31%), bet vēl 24% konkrētu viedokli sniegt nevarēja.

Aprīlī, kad tika atcelta lielākā daļa Covid-19 ierobežojumu, arī iedzīvotāju atbildes bija optimistiskākas – kopumā 73% sliecās domāt, ka sliktākais pandēmijas posms ir aiz muguras (jā – 30%, drīzāk jā – 43%), 13% pauda pretēju viedokli (nē – 5%, drīzāk nē – 8%), bet vēl 14% konkrētu viedokli sniegt nevarēja.

Jūlijā šis rādītājs samazinājās – 58% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju atbildēja, ka sliktākais Covid-19 posms ir aiz muguras (jā – 20%, drīzāk jā – 38%), 21% pauda pretēju viedokli (nē – 8%, drīzāk nē – 13%), bet vēl 21% konkrētu viedokli sniegt nevarēja.

Aptauja veikta sadarbībā ar interneta pētījumu kompāniju GEMIUS, no 27. līdz 28.septembrim aptaujājot 1634 respondentus.