Štempeļmuiža

Ziņas | Kultūra un izklaide | 23.01.22, 20:58
Kopš 2020. gada Rīgas Vācu kultūras biedrība veido savu filiāli Kandavā. Šis ir veiksmes stāsts par divu labvēlīgu faktoru mijiedarbību, satiekoties vietējiem kultūras un sabiedriskās dzīves entuziastiem ar izaugsmi veicinošu un darbspējīgu organizāciju.