Kristīne, Kristīna, Krista, Kristiāna, Kristiāns
Iesūti
Atpakaļ

Ādažu dome lems par aizsargdambja pagarināšanu gar Gauju

Šodien Ādažu dome lems par aizsargdambja pagarināšanu gar Gauju, liecina domes sēdes darba kārtība.

Kā ziņots, dome plāno atbalstīt projektu, kura ietvaros paredzēts izbūvēt aizsargdambi no Kadagas tilta līdz Gaujas-Daugavas kanālam, jaunu sūkņu staciju pie Vējupes caurtekas regulatora, nostiprināt Gaujas kreiso krastu ar rievsienām un paaugstināt ceļa Ādaži-Kadaga klātni.

Plānots, ka dambjiem kalpošanas ilgums būs vismaz 50 gadu, līdz ar to dambju infrastruktūras izbūves gadījumā paredzētas īpašuma vai valdījuma tiesības, proti, dambja atjaunošanas, pārbūves un jaunas būvniecības gadījumā jānodrošina, ka nekustamais īpašums ir projekta iesniedzēja īpašumā.

Daļa zemes īpašumu no privātīpašniekiem pašvaldībai būs jāatpērk. Ir apzināti zemes gabalu īpašnieki par jaunā aizsargdambja izbūvi viņu zemes gabalos un iespējamo īpašuma vienību pārdošanu.

Deputāti konceptuāli atbalstīja zemes gabalu īpašumu iegādi atbilstoši potenciālā aizsargdambja trases novietojumam.

Prognozējamās izmaksas, kas varētu rasties pašvaldībai, atpērkot zemes vienības no zemes gabalu īpašniekiem, varētu būt līdz 180 000 eiro.

Savukārt dambja būvniecības projekta kopējais finansējums tiek lēsts 4,8 miljonu eiro apmērā, un tas tiks precizēts būvprojekta izstrādes laikā.

Projektam plānots piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu – aptuveni četrus miljonus eiro.

Projektu iecerēts īstenot līdz 2029.gada beigām.