Atpakaļ

Aicina pārgājienā pētīt Liepājas ezera un Baltijas jūras piekrastes kvalitāti

Lai iegūtu padziļinātu izpratni par Karostas kanāla, Baltijas jūras un Liepājas ezera vides īpašībām un ekoloģisko stāvokli, iedzīvotāji 11.augustā plkst.15.30 aicināti piedalīties pētnieciskajā pārgājienā.

Viņa norādīja, ka cilvēku darbība un tās rezultātā radītās vides un klimata izmaiņas būtiski ietekmē ūdens ekosistēmu un kvalitāti. Baltijas jūras ekosistēma ir unikāla, taču intensīvas un nepārdomātas cilvēku radītās ietekmes rezultātā tā ir uzskatāma par vienu no piesārņotākajām jūrām pasaulē. Arī Karostas kanāla un Liepājas ezera piesārņojums sev līdzi nes liecības par nepārdomātām rīcības izvēlēm pagātnē.

Iecerēts, ka pārgājiens rosinās domāt par to, kādi procesi notiek dabā, kā mūsu ikdienas rīcība ietekmē vidi, kā varam izvairīties no pagātnes kļūdu atkārtošanas un kā veidot labāku vidi mūsu nākotnei.

Pārgājiena dalībnieki, Latvijas Hidroekoloģijas institūta un biedrības “Baltijas krasti” pētnieku un vides ekspertu pavadībā, varēs iejusties zinātnieku lomā, izmēģinot dažādas pētnieciskās aktivitātes un eksperimentus.

Pasākumā aicināts piedalīties ikviens – ar vai bez priekšzināšanām par ūdeņu ekoloģiju, jo pārgājiena laikā būs iespēja iegūt jaunu pieredzi, zināšanas un atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vidi un ūdens kvalitāti.

Pārgājiena kopējais maršruts plānots 4 kilometri. Tikšanās paredzēta pie Oskara Kalpaka tilta, lai dotos uz pirmo darba staciju Liepājas pludmalē.

Pārgājiens tiek organizēts Norvēģijas finansētā projekta “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi” ietvaros. Programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” kopējās izmaksas ir 5 117 647 eiro, no kurām 4 350 000 eiro ir Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums.