Atpakaļ

Apstiprina noteikumus par valsts aizsardzības dienestam pakļauto jauniešu atlasi pēc nejaušības principa

Valdība ceturtdien pieņēma noteikumus par valsts aizsardzības dienestam (VAD) pakļauto jauniešu atlasi pēc nejaušības principa.

Valdība pieņēma noteikumus par kārtību, kādā pilsoņus reģistrē, uzskaita, atlasa un iesauc valsts aizsardzības dienestā, un valsts aizsardzības militārajā dienestā apgūstamajām zināšanām un prasmēm. Viens no būtiskākajiem punktiem ir dienestam pakļauto pilsoņu atlase pēc nejaušības principa.

Noteikumi paredz – lai nokomplektētu pavēlē noteikto karavīru skaitu, Aizsardzības ministrija pēc tam, kad ir noslēgusies brīvprātīga pieteikšanās dienestam, ņemot vērā vēsturiskos datus par to, cik daudz iesaucamo “atbirst” iesaukšanas procesā, noteiks lielāku pēc nejaušības principa atlasāmo iesaucamo skaitu.

Ja trūkstošā iesaukuma daļa valsts aizsardzības militārajā dienestā būs mazāka par administratīvo teritoriju vienību skaitu, aizsardzības ministrs pārskatīs izdotajā pavēlē noteikto iesaucamo skaitu, un attiecīgi pieņems lēmumu par atlases pēc nejaušības principa rīkošanu vai nerīkošanu.

Aizsardzības ministrija no pilsoņiem izveidos sarakstu ar dienestam pakļautajiem pilsoņiem. Sarakstā iekļaus jauniešu vārdus un uzvārdus, personas kodus, administratīvās teritorijas piederības un kārtas numurus. Iesaucamos atlasei pēc nejaušības principa reģistrēs pa administratīvajām teritorijām, piešķirot katram pilsonim kārtas numuru attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

Iesaucamos, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei paziņojuši savu dzīvesvietas adresi ārvalstīs, iekļaus pie Rīgas administratīvās teritorijas.

Aizsardzības ministrs noteiks laiku, kad tiks veikta iesaucamo atlase pēc nejaušības principa. Informācija par atlases norisi tiks publicēta Aizsardzības ministrijas mājas lapā un tai kā novērotāji klātienē varēs pieteikties masu mediju, nevalstisko organizāciju un sabiedrības pārstāvji.

Atlase pēc nejaušības principa tiks veikta, izmantojot gadījuma skaitļu ģeneratoru, kas pēc nejaušības principa atlasīs noteiktu kārtas numuru skaitu.

Iesaucamajiem, kuri atlasīti valsts aizsardzības militārajam dienestam atlasē pēc nejaušības principa uz oficiālo elektronisko adresi vai deklarētās dzīvesvietas adresi tiks nosūtīta informācija par iesaukšanu valsts aizsardzības dienestā un pavēste par ierašanos uz veselības pārbaudi.

Saņemot informāciju par iesaukšanu valsts aizsardzības dienestā, iesaucamajam piecu darba dienu laikā būs pienākums aizpildīt anketu tiešsaistē vienotajā rekrutēšanas platformā “klustikaravirs.lv” vai nosūtīt to pa pastu.

Jau ziņots, ka 1.jūlijā dienestu sāka VAD pirmā iesaukuma karavīri – kopumā 254 Latvijas pilsoņi, no kuriem četri ir ārvalstīs dzīvojošie. Pieteikušies dienestam gan bija teju uz pusi vairāk jauniešu, bet liela daļa no viņiem tikusi atsijāta veselības problēmu dēļ vai atsaukuši iesniegumus.

Aizsardzības ministrija jau aicinājusi jauniešus pieteikties 2024.gada valsts aizsardzības dienesta janvāra iesaukumam. Aizsardzības ministres Ināras Mūrnieces izdotā pavēle paredz iesaukumu 2024.gadā veikt divas reizes – janvārī un jūlijā, kopā iesaucot līdz 850 jauniešus trīs dienesta veidos.

Līdzīgi kā pirmajā iesaukumā dienestam, tā arī otrajam iesaukumam, kas dienestu sāks janvārī, Latvijas pilsoņi sākotnēji tiek aicināti pieteikties brīvprātīgi līdz 15.jūlijam.

Ja šajā termiņā vēlamais cilvēku skaits 11 mēnešu ilgajam dienestam Nacionālajos bruņotajos spēkos netiks sasniegts, iztrūkstošo noteiks ar atlasi pēc nejaušības principa, kas tiek plānota 2023.gada 10.augustā.