Atpakaļ

Aptauja: 2022.gada sākumā iecerētās jaunā gada apņemšanās pērn īstenot izdevies 25% iedzīvotāju

Kopumā 2022.gada sākumā iecerētās jaunā gada apņemšanās vismaz daļēji īstenot pagājušā gadā izdevies katram ceturtajam Latvijas iedzīvotājam jeb 25%, tai skaitā 5% tas izdevies pilnībā, bet 20% – drīzāk izdevies, tā secināts BENU Aptiekas Veselības monitoringa datos, kas iegūti sadarbībā ar pētījumu kompāniju SKDS, decembrī aptaujājot vairāk nekā 1000 respondentu.

Tikmēr 29% aptaujāto 2022.gada sākumā iecerētās apņemšanās nav izdevies īstenot, 40% šādu apņemšanos nav bijis, bet vēl 6% konkrētu viedokli sniegt nevarēja.

Salīdzinot datus pēc dzimuma, labāk ar jaunā gada ieceru īstenošanu veicies sievietēm – viņu vidū 28% (jā – 5%, drīzāk jā – 23%) realizēja savas šī gada sākumā iecerētās apņemšanās, kamēr vīriešiem šis rādītājs ir 23% (jā – 5%, drīzāk jā – 18%). Tikmēr jaunā gada apņemšanās neizdevās īstenot 26% sieviešu (nē – 8, drīzāk nē – 18%) un 31% vīriešu (nē – 12%, drīzāk nē – 19%), 41% sieviešu un 40% vīriešu šādu apņemšanos šī gada sākumā nebija, bet vēl 6% katrā no grupām konkrētu viedokli sniegt nevarēja.

Aptaujas dati uzrāda saikni starp iedzīvotāju ienākumu un izglītības līmeni un to, vai ir izdevies īstenot gada sākumā iecerētās apņemšanās. Iedzīvotāju vidū ar zemiem ienākumiem jaunā gada ieceres izdevies īstenot 22% (jā – 6%, drīzāk jā – 16%), iedzīvotājiem ar vidējiem ienākumiem šis rādītājs ir 26% (jā – 6%, drīzāk jā – 20%), bet respondentu vidū ar augstiem ienākumiem – 33% (jā – 9%, drīzāk jā – 24%). Tāpat biežāk šī gada apņemšanās izdevies īstenot iedzīvotājiem ar augstāku izglītības līmeni – respondentu vidū ar iegūtu augstāko izglītību tas izdevies 28% (jā – 4%, drīzāk jā – 24%), vidējo izglītību ieguvušo vidū – 21% (jā – 6%, drīzāk jā – 15%), bet starp respondentiem ar pamatizglītību šis rādītājs ir 17% (jā – 6%, drīzāk jā – 11%).

Interesanti, ka pēc respondentu vecuma biežāk šī gada sākumā iecerētās jaunā gada apņemšanās īstenot izdevies gados vecākiem cilvēkiem, piemēram, starp jauniešiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem savas ieceres izdevies sasniegt 16% (jā – 4%, drīzāk jā – 12%), vecumā no 25 līdz 34 gadiem šis rādītājs ir 24% (jā – 5%, drīzāk jā – 19%), bet citās vecuma grupās – no 25% līdz 28%. Tāpat jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem kopumā biežāk snieguši atbildi, ka viņiem šogad nekādu apņemšanos nav bijis – viņu vidū šis rādītājs ir 55%, kamēr citās vecuma grupās tas ir ievērojami mazāks – tas svārstās no 36% līdz 42%.

Pēc ģimenē lietotās sarunvalodas nedaudz biežāk šī gada sākumā iecerētās apņemšanās īstenot izdevies latviešiem – viņu vidū pozitīvu atbildi uz šo jautājumu sniedza 26% (jā – 5%, drīzāk jā – 21%), kamēr krievvalodīgajiem šis rādītājs ir 23% (jā – 4%, drīzāk jā – 19%). Vienlaikus latvieši nedaudz biežāk norādīja, ka viņiem jaunā gada apņemšanos šī gada sākumā neesot bijis – attiecīgi 41% pret 39%.

Aptauja veikta sadarbībā ar pētījumu kompāniju SKDS, decembrī aptaujājot 1005 Latvijas iedzīvotājus.

BENU Aptiekas ir daļa no Eiropas mēroga aptieku tīkla, kas apvieno aptuveni 700 aptieku Čehijā, Šveicē, Nīderlandē, Ungārijā, Serbijā, Slovākijā, Igaunijā un Lietuvā. BENU Aptieku tīkls ir viens no vadošajiem zāļu mazumtirdzniecības uzņēmumiem Latvijā, kas apvieno 79 aptiekas visos lielākajos valsts reģionos. BENU Aptiekās Latvijā strādā vairāk nekā 400 darbinieku.