Atpakaļ

Aptauja: 93% pusaudžu problēmu gadījuma atbalstu meklētu pie saviem vienaudžiem un draugiem

Vairums jeb 93% pusaudžu problēmu gadījumā atbalstu meklētu pie saviem vienaudžiem un draugiem, liecina Latvijas Pusaudžu mentālās veselības asociācijas veiktais pētījums “Cik viegli būt jaunam?”.

56% pusaudžu vērstos pie vecākiem, 24% apsvērtu iespēju vērsties pie speciālista, bet 4% meklētu atbalstu pie skolotāja.

Vienlaikus 87% pusaudžu nav neviena pieaugušā skolā, ar kuru būtu emocionāli nozīmīgas attiecības. Savukārt 62% pusaudžu norādīja, ka viņiem nav neviena pieaugušā, ar kuru regulāri runāt par savām problēmām.

Lielākoties skolēni atbildējuši, ka nejūtas skolā vientuļi. Pēdējo sešu mēnešu laikā vientuļi nekad nav jutušies 37% pusaudžu, bet diezgan reti – 28%. Diezgan bieži jutušies vientuļi 9%, bet 4% – vienmēr vai ļoti bieži.

Kopumā vērtējot savu labbūtību skolā, 38% pusaudžu atbildēja, ka jūtas drīzāk labi, kamēr ļoti labi jūtas 19%. Katrs trešais jeb 33% skolēnu jūtas viduvēji, bet 7% jūtas drīzāk slikti. 3% pusaudžu norādīja, ka skolā jūtas ļoti slikti.

Pēdējo sešu mēnešu laikā, būdami skolā vai domājot par to, diezgan bieži stresu vai trauksmi izjutuši 25% pusaudžu, kamēr 16% – vienmēr vai ļoti bieži. 18% pusaudžu trauksmi izjutuši diezgan reti, savukārt 16% – ļoti reti vai nekad.

Visbiežāk jeb 34% respondentu atbildēja, ka diezgan bieži jūtas noguruši pēc mācībām. Vienmēr noguruši ir 23% pusaudžu, savukārt diezgan reti nogurumu izjūt 12% pusaudžu.

39% gadījumos mājasdarbiem pusaudži velta no vienas līdz divām stundām. Līdz vienai stundai mājasdarbiem velta 23% pusaudžu, bet no trim līdz četrām stundām – 16%. Vairāk par četrām stundām mājasdarbiem velta 7% skolēnu.

7% respondentu atzina, ka mājasdarbus pilda saraustīti, savukārt 6% mājasdarbus nepilda vispār. Mājasdarbus neuzdodot 2% pusaudžu.

Nedēļā ārpusstundu nodarbībām – pulciņiem, treniņiem, mūzikas, mākslas vai sporta skolai un citiem – 31% pusaudžu velta no četrām līdz astoņām stundām, bet vairāk par deviņām stundām tam velta katrs piektais jeb 20% respondentu. 25% atbildēja, ka pulciņiem velta vienu līdz trīs stundas nedēļā, kamēr 20% pusaudžu neapmeklē ārpus stundu nodarbības.

Savukārt ar fiziskām aktivitātēm ārpus sporta nodarbībām katru vai gandrīz katru dienu nodarbojas 30% pusaudžu. 28% ar fiziskām aktivitātēm nodarbojas trīs līdz četras reizes nedēļā, bet vienu līdz divām reizēm – 21%.

12% pusaudžu atzina, ka ar fiziskām aktivitātēm nodarbojas tikai sporta stundu laikā, bet 2% izvairās no fiziskām aktivitātēm. Tikpat daudz aptaujāto pusaudžu nevar veikt fiziskas aktivitātes veselības dēļ.

2022./2023.mācību gadā pētījumā piedalījās 15 849 skolēni no visas Latvijas, aizpildot anonīmu diagnosticējošo aptauju tiešsaistes platformā “Edurio”. To papildina Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra veiktās intervijas ar 48 jauniešiem vecumā no 14 līdz 19 gadiem.