Atpakaļ

Ar Liepājas Universitātes pievienošanu RTU cer stiprināt augstāko izglītību un tautsaimniecības attīstību Kurzemes reģionā

Liepājas Universitāte (LiepU) 1.martā kļūs par Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) sastāvdaļu, stiprinot augstāko izglītību reģionā, paredz sadarbības līgums, kuru pirmdien parakstīja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), Liepājas pašvaldība, LiepU un RTU.

Četrpusējo sadarbības līgumu parakstīja RTU rektors Tālis Juhna, LiepU rektore Dace Medne, IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Diāna Laipniece un Liepājas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.

“Mēs dzīvojam globālo izaicinājumu pasaulē, kad Latvijas augstskolām nav savstarpēji jākonkurē, bet aizvien ciešāk jāsadarbojas, lai kvalitatīvas izglītības iespējas būtu nodrošinātas jebkurā reģionā,”

līgumu parakstot, akcentēja Laipniece. Viņa uzskata, ka šī līguma parakstīšana ir solis uz sadarbību un augstākās izglītības stiprināšanu Kurzemē, kā arī norādīja, ka konsolidācijai tiks piešķirti 10,8 miljoni eiro studiju programmu un pētniecības pilnveidei, jaunu programmu izstrādei un studiju procesa digitalizācijai.

RTU rektors uzsvēra, ka LiepU, kas ir spēcīga sociālajās un humanitārajās zinātnēs, papildinās RTU. LiepU iekļaujoties RTU, Kurzemē tiks veidota jauna izglītības ekosistēma, stiprinot inženierzinātņu, augsto tehnoloģiju un inovāciju kapacitāti.

Ņemot vērā LiepU pedagoģijas virzienu, perspektīvā tiks veicināta arī inženierzinātņu pedagoģijas attīstība, piedāvājot risinājumu eksakto un dabaszinātņu skolotāju trūkumam Latvijas skolās, īpaši – Kurzemē.

Arī LiepU rektore augstākās izglītības konsolidācijā saskata iespēju paaugstināt kvalitāti studijās, zinātnē un sadarbībā ar industriju. “Šis ir metamodernitātes laiks, kas paver iespēju sazobē darboties dažādām nozarēm, kopā veidojot jaunas programmas un redzējumu par izglītības attīstību, jo caurviju kompetences ļauj celt visas valsts labklājību,” pauda Medne.

Pēc pievienošanās RTU Liepājas Universitātes nosaukums būs RTU Liepājas Akadēmija, un tās stratēģiskās darbības nodrošināšanai tiks izveidota RTU Liepājas Akadēmijas attīstības padome, kurā strādās IZM, Liepājas pašvaldības, RTU Liepājas Akadēmijas un RTU pārstāvji, kā arī varētu tikt iekļauti industrijas pārstāvji.

RTU nodrošinās LiepU studiju nepārtrauktību, turpinās īstenot studiju programmas akreditētajos studiju virzienos, kā arī licencētās vai saskaņotās profesionālās pilnveides izglītības programmas, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas. RTU arī pārņems darba tiesiskās attiecības ar studiju programmu īstenošanā iesaistīto augstskolas akadēmisko un vispārējo personālu, saistības, īstenojot vairākus Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu projektus, un nekustamo īpašumu.