Atpakaļ

Bruņotie spēki trenēs spēju izvērst mobilizācijas centrus

Nacionālie bruņotie spēki (NBS) sestdien izvērsīs mobilizācijas centrus Rīgā, Saldū, Jēkabpilī un Gulbenē, lai trenētu un pilnveidotu kārtību, kādā krīzes situācijā Latvijas pilsoņi tiek aicināti un iesaukti bruņotajos spēkos.

Kopumā tiks izvērsti pieci mobilizācijas centri – divi Rīgā un trīs reģionos. Mobilizācijas centros ieradīsies Latvijas pilsoņi, kuri pieteikušies rezerves karavīru brīvprātīgajai apmācībai. No mobilizācijas centriem pilsoņi, kuri pieteikušies rezervistu militārās pamatapmācības kursam, tiks nogādāti Kājnieku skolā Alūksnē.

Rezervistu militārās pamatapmācības kurss norisināsies no 29.jūlija līdz 20.augustam, un tajā militārās pamatiemaņas apgūs aptuveni 80 rezervistu.

Militārās pamatapmācības kursa laikā Kājnieku skolā Alūksnē rezervisti iegūs militārās pamatiemaņas gan individuālajā, gan kolektīvajā apmācības līmenī, apgūstot dažādus priekšmetus, tostarp normatīvos aktus, ieroču apmācību, kaujas šaušanu, sakaru apmācību, topogrāfiju, orientēšanos apvidū, lauka kaujas iemaņas un paplašināto pirmo palīdzību.

Apmācības tiks īstenotas klātienē klasēs, apvidū un lauka apstākļos lekciju un praktisko lauka nodarbību veidā, kārtojot teorētiskās un praktiskās ieskaites.

Militārās apmācības laikā rezervisti pildīs aktīvo dienestu, viņiem būs karavīra statuss un mācību laiks tiks ieskaitīts viņu izdienas stāžā.

Rezervistus nodrošinās ar dzīvojamo telpu kazarmā vai lauka apstākļos – teltī, kā arī ar formas tērpu un nepieciešamo inventāru.

Rezervistiem par katru militāro mācību dienu izmaksās kompensāciju, sākot no 41,75 eiro dienā. To izmaksās ar pārskaitījumu norādītajā bankas kontā mēneša laikā pēc apmācības kursa beigām. Papildus, rezervisti saņems karavīra uzturdevu, kas ir 14,00 eiro dienā vai tiks nodrošināti ar ēdināšanu.

Pēc sekmīgas apmācības kursa apguves rezervisti dos karavīra zvērestu, saņems rezerves karavīra apliecību, mobilizācijas norīkojumu un tiks ieskaitīti bruņoto spēku rezervē – rezerves karavīra statusā, tādējādi sākot pildīt rezerves karavīra pienākumus.

Rezerves karavīriem obligātais militāro iemaņu atjaunošanas kurss notiek reizi četros gados. Rezerves karavīru kārtējo militāro mācību starplaikos var iesaukt arī uz pārbaudes mācībām, par ko laicīgi tiek sniegta informācija.

Pieteikties rezervistu apmācībai var gan sievietes, gan vīrieši – Latvijas pilsoņi vecumā no 18 līdz 50 gadiem, kuri ieguvuši vismaz pamatizglītību un pārvalda valsts valodu vidējā līmenī, ir bez iepriekšējas sodāmības un ar atbilstošu veselības stāvokli.