Atpakaļ

Inovatīvām metodēm invazīvo sugu ierobežošanai pieejami 30 000 eiro

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP) izsludinājis otru mazo grantu konkursu inovatīvām metodēm invazīvo sugu ierobežošanai, informē LLKC.

Konkursa mērķis ir rast jaunas, efektīvas metodes svešzemju invazīvo sugu iznīcināšanai un ierobežošanai.

Konkursa kopējais finansējums ir 30 000 eiro, bet viena projekta īstenošanai paredzētais finansējums ir no 1000 līdz 5000 eiro, ar atbalsta apjomu līdz 100%.

Kā norāda LLKC, konkurss notiks divos posmos. Pretendentiem līdz 17.februārim jāiesniedz projekta idejas pieteikums, savukārt uz otro posmu izvirzītajiem pretendentiem līdz 17.martam būs jāiesniedz pilns projekta pieteikums.

Pieteikumus izvērtēs konkursa komisija, bet finansēšanas līgumu slēgšana plānota līdz 31.martam. Apstiprināšanas gadījumā projekts jāievieš divu gadu laikā no līguma parakstīšanas.

Pieteikties mazo grantu konkursā var gan fiziskas un juridiskas personas, gan sadarbības grupas un pašvaldības, kas savā vai pārvaldībā esošajā īpašumā vēlas izmēģināt invazīvo sugu iznīcināšanu un ierobežošanu.

LLKC informē, ka konkursā prioritāte būs idejām piecu invazīvo sugu ierobežošanai – puķu sprigane, vārpainā korinte, Kanādas zeltslotiņa, ošlapu kļava un krokainā roze.

Savukārt teritoriju ziņā prioritāras būs ūdensteces un ūdenstilpes un to krasti, īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un ar tām ekoloģiski saistītas teritorijas.

Vienlaikus LLKC atzīmē, ka arī idejām par citu invazīvo sugu ierobežošanu ir iespēja pretendēt konkursā.

Pieteicēji aicināti iesniegt idejas pašu izdomātām, Latvijā iepriekš neizmantotām vai maz izmantotām metodēm.

Kā norāda LLKC Vides nodaļas projektu vadītāja un “LIFE-IP LatViaNature” projekta eksperte Evita Jaņēviča, projektu konkurss dod iespēju saņemt finansiālu atbalstu, kā arī nepieciešamo informāciju, tostarp konsultācijas un cita veida atbalstu gan no ekspertiem, gan no LLKC.

Jau ziņots, ka Eiropas Komisija vērsīsies Eiropas Savienības Tiesā pret sešām valstīm, tai skaitā arī Latviju, par to, ka tās nav novērsušas Eiropas dabai kaitīgo invazīvo svešzemju sugu ieviešanos.

LLKC darbojas kopš 1991.gada un ir lielākais lauku konsultāciju sniedzējs Latvijā. Tā mērķis ir, apzinoties atbildību par lauku vidi, veicināt lauku labklājību, nodrošinot klientiem pieejamību zināšanām, konsultācijām un citiem ar nozari saistītiem pakalpojumiem.