Atpakaļ

No 1.jūlija vienota samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrēšanu datubāzē

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavoto mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību, nosakot, vienotu samaksu visiem praktizējošajiem veterinārārstiem – 5,50 eiro – par sniegto pakalpojumu par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrēšanu Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē.

Jaunā kārtība noteic, ka dzīvnieka apzīmēšana ar mikroshēmu, pases izsniegšana un pirmreizējā dzīvnieka reģistrācija datubāzē būs “vienots komplekts”, ko veiks tikai praktizējošs veterinārārsts. Dzīvnieka īpašnieks par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē norēķināsies tikai ar veterinārmedicīniskās prakses iestādi (praktizējošo veterinārārstu), veicot maksājumu:

• par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē saskaņā ar LDC publisko maksas pakalpojumu cenrādi – 7 eiro un

• par praktizējošā veterinārārsta sniegto pakalpojumu mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas nodrošināšanai – 5,50 eiro.

Veterinārmedicīniskās prakses iestādei, lai veiktu mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē un par to iekasētu samaksu, ar LDC jāslēdz līgums par šāda pakalpojuma nodrošināšanu, bet LDC savā tīmekļvietnē ievietos un uzturēs to veterinārmedicīniskās prakses iestāžu sarakstu, ar kurām līgums ir noslēgts.

Savukārt, ja ir radušās izmaiņas vai nepieciešams datubāzē veikt precizējumus par jau reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku, piemēram dzīvnieka turēšanas vietas maiņu, dzīvnieka pazušanu vai atrašanu, tad dzīvnieka īpašniekam pašam 72 stundu laikā pēc notikuma datubāzē pašam jāveic izmaiņas, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv vai arī jāvēršas LDC, pie praktizējoša veterinārārsta, pašvaldībā vai valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, lai šī izmaiņas veiktu.

Ja dzīvniekam mainās īpašnieks, ir jāveic izmaiņas datubāzē, to var veikt klātienē pie praktizējoša veterinārārsta, pašvaldībā, datu centrā vai valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kā arī, izmantojot pakalpojumu portālu www.latvija.lv vai nosūtot abpusēji elektroniski parakstītu iesniegumu LDC vai veterinārmedicīniskās prakses iestādei, kas veic mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju.

Noteikumi “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” stāsies spēkā šāgada 1.jūlijā un būs publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.