Atpakaļ

Pabeigti labiekārtošanas būvdarbi pie Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas parka

Veikta būvprojekta “Parka pie Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas labiekārtošana” II kārtas izbūve.

Tās ietvaros ietvaros veikta stāvlaukuma bruģēšana un lietus ūdens savākšanas sistēmas izbūve un V kārtas izbūve, veicot Parka ielas bruģēšanu un izbūvējot stāvlaukumu pie Kandavas evaņģēliski luteriskās baznīcas.

Būvdarbu kopējās izmaksas 260 493,60 EUR, tajā skaitā PVN.

Būvdarbus veica SIA “Kandavas ceļi”, būvuzraudzību veica SIA “IV 2” un autoruzraudzību veica SIA “ACB Projekts”.