Atpakaļ

Piedāvā individuāli dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu privātmāju iedzīvotājiem Talsos

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””, turpinot attīstīt iedzīvotājiem ērtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, piedāvā individuāli dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu privātmāju iedzīvotājiem Talsu pilsētas teritorijā. Pakalpojums, kas ietver 180  litru ietilpības konteineru uzstādīšanu jauktā iepakojuma un stikla iepakojuma nodalīšanai no sadzīves atkritumiem, privātpersonām ir pieejams bez maksas.

Pareizi šķirojot un nododot pārstrādei otrreiz izmantojamos materiālus, iedzīvotājiem ir iespēja samazināt nešķiroto atkritumu apjomu un līdz ar to arī izmaksas par to izvešanu, kā arī izvairīties no maksājumu sadārdzinājuma par sadzīves atkritumu izvešanu, ko nosaka grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā. Tas nozīmē, ka, šķirojot atkritumus, var būtiski ietaupīt naudu.

Šajā individuāli dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma posmā SIA „AAS „Piejūra”” ar tehniskiem un finansiāliem resursiem var nodrošināt pakalpojumu divās  lielākajās pilsētu teritorijās savā darbības reģionā – Talsos un Tukumā, kur ir visblīvākais privātmāju kopums. Degvielas cenas un otrreiz pārstrādājamo materiālu iepirkšanas cenas ir tie faktori, kas diemžēl liedz individuāli dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu šobrīd attīstīt mazāk apdzīvotās teritorijās un to nodrošināt bez maksas. Uzlabojoties iepriekš minētajai situācijai, uzņēmums izvērtēs ekonomiskos rādītājus, lai nākamajā posmā piedāvātu šo pakalpojumu arī citās pilsētās, kur šobrīd iedzīvotājiem šī pakalpojuma pieejamība tiek nodrošināta dalīto atkritumu vākšanas laukumos.