Atpakaļ

Liepājā pieņem ekspluatācijā Ezermalas ielu un gājēju – velosipēdistu tiltu

Ceturtdien, 21. jūlijā, Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas būvvalde” ir pieņēmusi ekspluatācijā pārbūvēto Ezermalas ielu un gājēju – velosipēdistu tiltu pār Tirdzniecības kanālu. Pašvaldība kā projekta un būvdarbu pasūtītājs ir saņēmusi apliecinošu dokumentu – aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

Projekta ietvaros veikta Ezermalas ielas brauktuves pārbūve, stāvvietu un stāvlaukuma izbūve (92 automobiļiem), labiekārtojuma, tostarp 54 jaunu koku stādījumu ierīkošanu, ielas apgaismojuma pārbūve un izbūve, elektroapgādes tīklu kabeļu un gaisvadu līniju pārbūve, vājstrāvas komunikāciju tīklu pārbūve, lietus ūdens kanalizācijas izbūve, sadzīves kanalizācijas pārbūve un izbūve, ūdens apgādes pārbūve un izbūve, kā arī vecā Dzelzceļa tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūve par gājēju un velosipēdistu tiltu.

Kopējās projekta izmaksas bija 2 666 664,33 eiro, no kurām Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums 1 360 000 eiro, Valsts budžeta dotācija 60 000 eiro, pārējais pašvaldības finansējums.