Atpakaļ

Šajā medību sezonā 75% mednieku sezonas kartes ir pieteikuši un apmaksājuši tiešsaistē

Šajā, 2022./2023.gada, medību sezonā 75% mednieku savas sezonas kartes ir pieteikuši un apmaksājuši tiešsaistē, informē Valsts meža dienestā (VMD).

Vienlaikus VMD norāda, ka informācijas sistēmā “Meža valsts reģistrs” jau iespējams iegādāties mednieka sezonas kartes nākamajai, 2023./2024.gada, medību sezonai, kas sāksies 1.aprīlī.

VMD Medību daļas vadītājs Valters Lūsis atzīmē, ka kartes iegādāties tiešsaistē ir ērtāk un ātrāk, kā arī mednieka sezonas karte ir digitāls ieraksts Meža valsts reģistrā, un to nav nepieciešams izdrukāt.

Kā norāda dienestā, mednieka sezonas karte konkrētajā medību sezonā dod tiesības medīt ar medību ieročiem un medību rīkiem gan limitētos, gan nelimitētos medījamos dzīvniekus. Medīt bez tās ir aizliegts.

Lai saņemtu mednieka sezonas karti 2023./2024.gada medību sezonai, ir jāsamaksā valsts nodeva 30 eiro apmērā. Savukārt nodevas atvieglojumu ar likmi 15 eiro var saņemt vecuma un izdienas pensionāri, personas ar pirmās, otrās vai trešās invaliditātes grupu, valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu pilnu laiku studējošie, personas vecumā no 16 līdz 18 gadiem un daudzbērnu ģimenes.

Tāpat dienestā joprojām ir iespējams iegādāties sezonas karti 2022./2023.gada medību sezonai, maksājot valsts nodevu 14,23 eiro apmērā vai 4,27 eiro, ja piemērojams atvieglojums. Tā būs spēkā līdz 31.martam.

Vienlaikus VMD norāda, ka pieprasīt un apmaksāt mednieka sezonas kartes iespējams arī par citu mednieku vai medniekiem un to var darīt arī personas bez mednieka kvalifikācijas. Iegādājoties sezonas karti citai personai, nepieciešams gan pārliecināties par personas datu pareizību.

Jau ziņots, ka šogad palielinātas valsts nodevu likmes par medību darbībām, tostarp nodeva par mednieka sezonas kartes izsniegšanu ir palielināta no 14,23 eiro līdz 30 eiro, bet vecuma un izdienas pensionāriem, personām ar pirmās, otrās vai trešās invaliditātes grupu, valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu pilnu laiku studējošajiem, personām no 16 līdz 18 gadiem un daudzbērnu ģimenēm – no 4,27 eiro līdz 15 eiro.

Dienestā atzīmē, ka valsts nodevu apmērs par medību darbībām nav ticis mainīts kopš 2004.gada un to pārvērtēšanas procesā secināts, ka pakalpojumu faktiskās izmaksas vairākkārt pārsniedz valsts nodevu līdzšinējos apjomus.

VMD uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. VMD misija ir rūpēties par atbildīgu meža izmantošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.