Gustavs, Gusts, Tālrīts, Saulis
Iesūti
Atpakaļ

Stājas spēkā liegums lidot zemāk par 500 metriem dabas parkā “Pape” dabas lieguma zonā virs Papes ezera un Nidas purva

0

No šodienas līdz 20.septembrim dabas parkā “Pape” dabas lieguma zonā virs Papes ezera un Nidas purva aizliegts lidot zemāk par 500 metriem, lai nodrošinātu netraucētu putnu ligzdošanu un barošanos,  informē Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) komunikācijas speciāliste Ilze Reinika.

Aizliegums attiecas gan uz droniem, gan gaisa baloniem un citiem lidaparātiem, kas aprīkoti ar dzinējiem.

Drona izmantošana dabas filmēšanai jāveic saskaņā ar bezpilota lidaparātu vadīšanas noteikumiem un atsevišķos gadījumos tikai ar DAP izsniegtām atļaujām, jo nepārdomāta dronu izmantošana dabā var kaitēt dzīvniekiem un putniem.

DAP komunikācijas speciāliste Ilze Reinika  skaidroja, pēdējo mēnešu laikā DAP no sociālo mediju lietotājiem ir saņēmusi vairākas sūdzības par pārkāpumiem, kas novēroti ierakstos sociālajos medijos. Pārkāpumi konstatēti, gan atrodoties dabas lieguma zonās, kurās aizliegts lietot bezpilota lidaparātus bez DAP atļaujas, gan izmantojot dronu pārlieku tuvu dzīvniekiem.

Kā skaidro Reinika, drona fiksētie kadri sniedz cilvēkiem nebijušu iespēju vērot krāšņo dabas pasauli no putna redzējuma, taču bezpilota lidaparāta vadītājiem jāapzinās, ka, vadot dronu gan dabā, gan pilsētvidē, uz tiem attiecas vispārīgie nosacījumi, kas regulē bezpilotu lidaparātu izmantošanas laiku, vietu un kārtību, kā arī pastāv speciālas normas to lidošanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

DAP Dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode norāda, ka, lai gan droni ir tehnoloģija, kas uzlabo aizsargājamo teritoriju uzraudzības iespējas, kā arī noder pētījumu un monitoringu īstenošanai, tomēr ne visiem un visur ir ļauts izmantot bezpilota lidaparātus. Daudzviet pasaulē bezpilota lidaparāti nacionālajos parkos ir vai nu aizliegti, vai to izmantošanai nepieciešams vietējo dabas aizsardzības iestāžu akcepts, lai mazinātu to negatīvo ietekmi uz dzīvniekiem un putniem. Ierobežojumi dronu lidošanai ieviesti, lai pasargātu dzīvās dabas pārstāvjus no nevēlama traucējuma. Lai gan cilvēkiem šķiet, ka drons ir maza, nekaitīga un klusa iekārta, dzīvnieki un putni to var uztvert kā apdraudējumu, tā tuvošanās var radīt pārlieku stresu, likt dzīvniekiem pamest ligzdošanas vai barošanās vietas vai traucēt migrāciju.

Filmējot dzīvniekus, tostarp arī putnus, ir jāievēro Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi, kuros minēts, ka vadītājam pēc iespējas jāizvairās lidot pāri cilvēkiem, transportlīdzekļiem, kas piedalās ceļu satiksmē, kā arī dzīvniekiem, ēkām un inženierbūvēm. Turklāt šāda gaisa kuģa vadītājam ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kā arī nekavējoties pārtraukt lidojumu pēc amatpersonu, tostarp DAP valsts vides inspektoru, pieprasījuma.

DAP un citu iestāžu ekspertu ieskatā, dronu pilotēšana tiešā dzīvnieku un putnu tuvumā pieļaujama vien kā alternatīva metode, lai tos aizbiedētu no lauksaimniecības zemēm, tādējādi pasargājot sējeņus vai stādījumus no postījumiem. Šajā gadījumā dronu izmantošana ļauj izvairīties no letālu metožu izmantošanas.

Savukārt pilotējot dronu īpaši aizsargājamo teritoriju apkārtnē, papildus jāievēro noteikumi, kas attiecas uz šīm teritorijām, proti, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuālie noteikumi.

Gaujas Nacionālajā parkā ir aizliegts veikt lidojumus, tajā skaitā ar dronu un gaisa balonu, virs dabas rezervāta zonas un dabas lieguma zonas zemāk par 300 metriem, izņemot gadījumus, kad ir saņemta DAP atļauja lidojumiem fotografēšanai, filmēšanai, attālai novērošanai un datu iegūšanai, vai arī lidojumi veicami ārkārtējās situācijās, glābšanas un meklēšanas darbiem.

Ķemeru Nacionālajā parkā lidojumus zemāk par 300 metriem visā nacionālā parka teritorijā var veikt, tikai ja saņemta DAP atļauja, izņemot gadījumus valsts aizsardzības funkciju veikšanai, ārkārtējās situācijās un glābšanas un meklēšanas darbu veikšanai.

Pagājušā gada laikā DAP izsniegusi 13 atļauju bezpilota lidaparātu izmantošanai aizsargājamās teritorijās un gada laikā ierosināti divi administratīvā pārkāpuma procesi, kas saistīti ar noteikumu neievērošanu, izmantojot dronus.

Ar bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumiem var iepazīties “www.likumi.lv” vai Civilās aizsardzības aģentūras mājaslapā “https://uas.caa.lv/”.

Rakstīt komentāru

Lai atstātu komentāru, nepieciešams autorizēties
Komentāru nav.