Atpakaļ

Tukuma novada pašvaldība aicina ziņot par latvāņu izplatību novadā

Lai atbildīgie dienesti spētu sekmīgāk īstenot kompleksus pasākumus latvāņu iznīcināšanā, pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un aktīvi ziņot par vietām, kur veidojas latvāņu audzes. Latvāņu savlaicīga apkarošana ir svarīga, lai nepieļautu to izziedēšanu, sēklu nogatavošanos un to tālāku izplatību.

Sosnovska latvānis (Heracleum sosnowsky) ir latvāņu ģints suga, kas Latvijā ieviesta mākslīgi. Latvānis rada lielas ekoloģiskas problēmas. Tas spēj veidot lielas un blīvas audzes, kā rezultātā pakāpeniski samazinās floras bioloģiskā daudzveidība.

Vienlaikus ar ekoloģiskajām problēmām latvānis rada arī nopietnus draudus cilvēka veselībai. Auga šūnsula satur ķīmiskus savienojumus, kas saules gaismas iedarbībā izraisa nopietnus ādas apdegumus.

Tukuma pilsētas iedzīvotājiem informācija jāiesūta uz e-pastu kom.dienests@tukums.lv.

Informāciju par pagastiem un Kandavas pilsētu jānodod attiecīgās teritorijas pārvaldei.

Lūgums pēc iespējas precīzāk norādīt vietu (var izmantot jebkura veida publiski pieejamās kartes, vēlams norādīt kadastra Nr. vai īpašuma nosaukumu), kur notiek invazīvās sugas izplatība!