Atpakaļ

Tukumā sakops dižkokus

SIA “LABIE KOKI” Tukumā sakops divus, uz doto brīdi potenciāli bīstamus, dižkokus.

Pēc Tukuma novada pašvaldības lūguma Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti veikuši divu valsts nozīmes aizsargājamo koku (dižkoku) apsekošanu Tukumā un, izvērtējot koku esošo stāvokli, snieguši atzinumu to saglabāšanai.

Apsekošanas laikā konstatēts, ka:

  • Dižkoks – Veimuta priede M. Parka ielā 1, Tukumā (zemes gabalā kadastra apz. 90010080136), nokaltušo zaru dēļ šobrīd ir uzskatāms par bīstamu, tādēļ nepieciešams veikt koka sakopšanas darbus. Kokam tiks nozāģēti nokaltušie zari, bet priedes stumbrs, kas ir atzīts par stabilu un bez redzamiem bojājumiem, pēc pārvaldes ieteikuma tiks saglabāts kā ekostumbrs (3,30 m augstumā virs sakņu kakla) dabas daudzveidības veicināšanai.
  • Dižkoks – parastais osis Fraxinus excelsior Pauzera ielā 7, Tukumā (zemes gabalā kadastra apz. 90010040834), šobrīd ir uzskatāms par bīstamu, jo tā stumbrā konstatēti plaši trupes radīti bojājumi un daļa stumbra ir izlūzusi, kā rezultātā kokam ir samazināta stabilitāte. Jau tuvākajā laikā tiks veikti koka sakopšanas darbi – apzāģēti bojātie zari un daļa stumbra, saglabājot ekostumbru (3,56 m augstumā virs sakņu kakla) dabas daudzveidības veicināšanai.

Jau tuvākajā laikā, atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes norādījumiem, SIA “LABIE KOKI” veiks abu augstāk minēto koku sakopšanas darbus.