Atpakaļ

Uzsākta projekta “Atpūtas parka “Vēja dārzs” labiekārtojumu atjaunošana Smārdes pagastā” īstenošana

Lauku atbalsta dienests 2022. gada 17. martā apstiprināja Tukuma novada pašvaldības sagatavoto projekta iesniegumu “Atpūtas parka “Vēja dārzs” labiekārtojumu atjaunošana Smārdes pagastā” Nr. 22-08-AL01-A019.2202-000004. 

Projekta mērķis ir atjaunot labiekārtojuma elementus bērnu un jauniešu sporta un brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm atpūtas parkā “Vēju dārzs”, Smārdē, lai nodrošinātu sabiedrisko aktivitāšu attīstību.

Projekta ietvaros tiks atjaunoti seši labiekārtojuma elementi – celmu taka, siena zārds, ložņājamais, lielais līdzsvara baļķis, mazā māja un multifunkcionālā platforma..

Projekta kopējās izmaksas ir 26162,10 EUR. Finansējuma avoti: ELFLA finansējums 17991,30 EUR apmērā un Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējums 8170,80 EUR.