Atpakaļ

Ventspilī sāk Meža kapu paplašināšanu

Ventspilī ir sākti Meža kapu teritorijas paplašināšanas pirmās kārtas būvniecības darbi, lai turpmākos gados nodrošinātu kapacitāti jaunām apbedījumu vietām, informēja Ventspils Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Sigita Helēna Blumberga.

Ventspils Meža kapu teritorijas kapacitāte jauniem apbedījumiem pašlaik ir pietiekama aptuveni vienam gadam, un, pamatojoties uz demogrāfisko statistiku pilsētā, apbedījumu vietu skaits turpina samazināties.

Lai situāciju risinātu, pašvaldība ir sākusi Meža kapu teritorijas paplašināšanu par 12 400 kvadrātmetriem (m2) pirmajā būvniecības kārtā, kur apbedījumu teritorija būs 7300 m2, tādējādi palielinot apbedījumu vietu skaitu par740 jaunām kapa vietām, nodrošinot vietas apbedījumiem turpmākos četrus gadus, norāda Blumberga.

Viņa piebilst, ka meža kapu teritoriju tiek paredzēts paplašināt pakāpeniski – četrās būvniecības kārtās, lai turpmākos 16-20 gadus nodrošinātu jaunas apbedījumu vietas. Sākot pirmo būvniecības kārtu, patlaban kapu teritorijā izzāģē kokus. Pirmo būvniecības kārtu plānots īstenot līdz 2024.gadam.

Tāpat Ventspils Komunālā pārvalde strādā pie jaunās Meža kapu kapličas projektēšanas, organizējot publisko iepirkumu būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai objektam “Meža kapu kapličas un teritorijas labiekārtojuma izbūve zemes gabalā Saules ielā 130, Ventspilī”.

Perspektīvā tiek paredzēta modernas A klases energoefektivitātes kapličas ēkas būvniecība 290 m2 platībā, labiekārtojot teritoriju ar jaunu auto stāvlaukumu, energoefektīvu LED apgaismojumu un ūdensvada tīklu.