Magda, Magone, Mērija, Magdalēna
Iesūti
Atpakaļ

Darbu sāk jaunizveidotās RSU fakultātes

No šodienas Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) deviņu fakultāšu vietā būs piecas, informēja RSU.

Turpmāk RSU būs piecas fakultātes – Medicīnas fakultāte, Zobārstniecības fakultāte, Farmācijas fakultāte, Veselības un sporta zinātņu fakultāte un Sociālo zinātņu fakultāte.

Veselības un sporta zinātņu fakultātē apvienotas līdzšinējās Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte un Rehabilitācijas fakultāte. Tā darbosies līdzšinējās dekānes Ingas Milleres vadībā. Šo pārmaiņu rezultātā fakultātei turpmāk būs iespējas īstenot lielāko daļu veselības virziena studiju programmu, fakultātes paspārnē turpinās darboties arī RSU Liepājas filiāle, Psiholoģijas laboratorija, kā arī RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža.

Vērienīgākās pārvaldības inovācijas līdz ar konsolidāciju notika jaunizveidotajā Sociālo zinātņu fakultātē, kur struktūra un darbības principi aizgūti no ASV augstskolām – Bufalo Universitātes un Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta, kur RSU docētāji vairākkārt devušies pieredzes apmaiņā. Jaunajā inovatīvi transformētajā Sociālo zinātņu fakultātē, kuras dekāne būs pašreizējā Juridiskās fakultātes prodekāne docente Karina Palkova, apvienotas Juridiskā fakultāte, Komunikācijas fakultāte un Eiropas studiju fakultāte. Fakultātes pakļautībā būs arī Sociālo zinātņu pētījumu cents, kura mērķis ir veicināt mērķtiecīgu izcilas pētniecības attīstību jaunajā Sociālo zinātņu fakultātē un RSU kopumā. Centra darbība būs vērsta uz fokusētu starpdisciplināras sociālo zinātņu pētniecības attīstību un teorētisko pieeju izkopšanu, sarežģītu sabiedrības problēmjautājumu risināšanu.

Fakultātē vairs nebūs tradicionālās katedru sistēmas, bet visas studiju programmas būs apvienotas vairākās radniecīgu studiju programmu darba grupās.

Katru šādu grupu vadīs viens studiju programmu grupas vadītājs. Galvenā uzmanība fakultātē būs veltīta kvalitatīvai studiju programmu grupu pārvaldībai, maksimāli samazinot administratīvo aparātu un birokrātisko slogu akadēmiskajam personālam un pētniekiem. Studentiem būs plašākas izvēles studiju procesā un intensīva starpdisciplināra zinātniskās darbības prakse jau no studiju sākuma, ko nodrošinās Sociālo zinātņu pētījuma centra infrastruktūras izmantošana studiju procesā.

Ziemas izlaidums 9.februārī tiek plānots vēl iepriekšējās fakultātēs.