Atpakaļ

Deputāti vērtēs Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atcelšanu

Saeimas Sociālo un darba lietu komisija šodien plkst.10 vērtēs Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atcelšanu.

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma pārejas noteikumi paredz, ka minētais likums ir spēkā tik ilgi, kamēr pastāv epidemioloģiskās drošības draudi saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību.

Pašlaik, kad Pasaules Veselības organizācija (PVO) jau ir izplatījusi paziņojumu par starptautiski nozīmīgas sabiedrības veselības ārkārtas situācijas atcelšanu, ir pamats Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu atzīt par spēku zaudējušu.

Kā ziņots, lai nodrošinātu sabiedrības veselībai svarīgu normu nepārtrauktību, tās plānots iekļaut Epidemioloģiskās drošības likumā un Pacientu tiesību likumā.

Plānots, ka Covid-19 pārvaldības likums, kā arī Ministru kabineta noteikumi “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” būs spēkā līdz 2023.gada 31.decembrim. Līdz ar likumprojekta pieņemšanu spēku zaudēs arī pašvaldību saistošie noteikumi.

Paralēli tam tiek virzīts Epidemioloģiskās drošības likums, lai pārņemtu sabiedrības veselībai nozīmīgās normas: pilnvarojumu par Covid-19 sertifikātiem, regulējumu Epidemioloģiskās uzraudzības informācijas sistēmai un Vienotajai vakcinācijas informācijas sistēmai, lai saglabātu sabiedrības veselībai nozīmīgas normas, grozīs Vakcinācijas noteikumus un noteikumus par infekcijas slimību reģistrāciju.

Tiks veikti grozījumi Pacientu tiesību likumā, lai pārņemtu kārtību par kompensāciju, ja radies kaitējums pacienta veselībai vai dzīvībai vakcīnas pret Covid-19 infekciju blakusparādību dēļ.

Sēdē piedalīsies Veselības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Saeimas juridiskā biroja pārstāvji.

Sēde notiks daļēji attālināti, videokonferences formātā, Sociālo un darba lietu komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 10/12.