Atpakaļ

Dienvidkurzemes novada pašvaldības policijai izveidoti jauni iecirkņi Priekulē un Vaiņodē

Dienvidkurzemes novada Pašvaldības policijai atvērti jauni iecirkņi Priekules un Vaiņodes pagasta pārvalžu ēkās, kas uzraudzīs kārtību Priekules un Vaiņodes apkārtnē, informēja pašvaldībā.

Pašvaldības policijas priekšniece Ieva Ilstere skaidro, ka lai gan ir divas jaunā iecirkņa atrašanās vietas – Priekulē un Vaiņodē -, faktiski tas būs viens iecirknis un policisti pēc vajadzības uzturēsies gan vienā vietā, gan otrā, rūpējoties par kārtību visā apkārtnē.

Jaunais iecirknis darbosies dienas un vakara režīmā, taču, ja būs nepieciešama palīdzība, uz izsaukumu dosies policisti, kas strādā diennakts iecirkņos.

Lai nodrošinātu jaunā iecirkņa atvēršanu, izveidotas četras jaunas policistu štata vietas. Bija izsludināts atklāts konkurss, un pretendentiem bija gan pārrunas, gan arī fiziskie pārbaudījumi. Tagad darbu sākuši jaunie darbinieki – pašvaldības policijas inspektori Liene Kupalinska, Ēriks Cērps, Ivars Rezlers un Dāvis Briedis.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Vārna skaidro, ka drošība ir viens no pakalpojumiem, ko iedzīvotāji gaida no pašvaldības, lai viņi justos droši savās dzīvesvietās un lai bērni būtu drošībā, tāpēc policistu skaits, kas jau līdz ar jauno iecirkņu atvēršanu ir nācis klāt, ir nozīmīgs papildinājums jau esošajai komandai, un tas vēl būtu jāpalielina, lai nosegtu visu lielo novadu, īpaši ņemot vērā to, Valsts policijas darbā notiek dažādas izmaiņas, kā rezultātā aizvien vairāk pienākumu pāriet pašvaldības policijas atbildībā.

Atverot jaunos iecirkņus, Ilstere atgādināja, ka pirms novadu reformas Priekulē un Vaiņodē pašvaldības policijas iecirkņu nebija, taču bija Valsts policijas iecirknis Priekulē.

Pēc Dienvidkurzemes novada pašvaldības policijas izveides uz izsaukumiem Priekules un Vaiņodes pusē devās Aizputes un Grobiņas iecirkņu ekipāžas. Attālums no Aizputes un Grobiņas līdz šīm vietām ir pietiekoši tāls, tādēļ arī Priekules un Vaiņodes pusē ir nepieciešams pašvaldības policijas iecirknis un uz vietas darbinieki sabiedriskās kārtības nodrošināšanai. “Šī pierobežas teritorija ir pietiekoši liela, kas ir īpaši uzraugāma. Tagad šis darbs, pateicoties novada vadības un deputātu izpratnei par situāciju, ir paveikts,” uzsver Ilstere.

Kopš maija sākuma pašvaldības policijas rindas papildinājusi arī nepilngadīgo lietu inspektore Aija Sergejeva. Šī štata vieta atbrīvojās, kad amatu nomainīja iepriekšējais speciālists. Ilstere skaidro, ka šī speciālista galvenais darba lauks ir sadarbība ar novada izglītības iestādēm, profilaktiskā darba veikšana ar nepilngadīgajiem, kā arī administratīvo pārkāpumu kontrole.

Pašlaik Dienvidkurzemes novada pašvaldības policijā strādā 34 policisti. Četri no viņiem nodarbināti sezonā no 1.maija līdz 1.oktobrim, lai uzraudzītu īpašo normatīvo aktu kontroli jūras piekrastes zonā, kura Dienvidkurzemes novadā plešas 96 kilometru garumā. Aktīvākā darba zona ir Bernātu – Papes teritorija, kur biežāk tiek konstatēti aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumi par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanos, apstāšanos vai stāvēšanas prasību pārkāpšanu.

Dienvidkurzemes novada teritorijā ir sešas pašvaldības policijas iecirkņi Grobiņā, Aizputē, Pāvilostā, Nīcā, Priekulē, Vaiņodē.

Rakstīt komentāru

Lai atstātu komentāru, nepieciešams autorizēties
Komentāru nav.