Magda, Magone, Mērija, Magdalēna
Iesūti
Atpakaļ

Dienvidkurzemes novads šogad plāno tērēt 59,13 miljonus eiro

Dienvidkurzemes novads šogad plāno tērēt 59 130 914 eiro, 40% atvēlot izglītībai, informē Dienvidkurzemes novada Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Kristīne Pastore. Ceturtdien Dienvidkurzemes novada deputāti apstiprināja 2022.gada budžetu, kas ir pirmais pēc administratīvi teritoriālās reformas tapušais budžets. Tas sagatavots, domājot par vienmērīgu visa novada teritorijas attīstību, saglabājot esošo infrastruktūru un plānojot vienotu novada attīstību.

Dienvidkurzemes novada 2022.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 51 510 647 eiro. Pašvaldības pamatbudžeta kontu un kases atlikums uz gada sākumu bija 6 313 771 eiro.

Pamatbudžeta izdevumi plānoti 59 130 914 eiro apmērā. No šīs summa visvairāk naudas paredzēts tādām sfērām kā izglītība (23,98 miljoni eiro jeb 40%), teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 8,40 miljoni eiro jeb14%, ekonomiskā darbība – 7,45 miljoni eiro jeb 13%, vispārējiem valdības dienestiem – 6,58 miljoni eiro jeb 11%, atpūtai, sportam, kultūrai un reliģijai -5,33 miljoni eiro jeb 9%, sociālajai aizsardzībai – 4,91 miljons eiro jeb 8%, veselībai – 977 000 eiro jeb 2%, sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 924 000 eiro jeb 2% un vides aizsardzībai 570 000 eiro jeb1%.

Deputāti budžetu atbalstīja vienbalsīgi.

Dienvidkurzemes novadā uz 2021.gada 1.janvāri bija 35 353 iedzīvotāji, no tiem darba spējīgā vecumā – 21 099.