Atpakaļ

Ēdinātājiem Rīgas ielās būs atļauts lietot skaņu pastiprinošas iekārtas, ja tās netraucēs iedzīvotājiem

Ēdinātājiem Rīgas ielās būs atļauts lietot skaņu pastiprinošas iekārtas, ja tās netraucēs iedzīvotājiem, to paredz šodien Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komitejas sēdē akceptētie saistošie noteikumi par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība.

Noteikumos teikts, ka būs atļauta skaņu pastiprinošu iekārtu vai mūzikas instrumentu izmantošanu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā, lai to radītais troksnis netraucētu apkārtējo iedzīvotāju mieru.

Visasākās diskusijas notika tieši par trokšņošanas ierobežošanu. Deputāti sprieda gan par to, ka kādam troksnis traucē, bet citiem netraucē, tika spriests par trokšņiem Rīgas nakts dzīves laikā un uzklausīts iedzīvotāju viedoklis.

Kopumā noteikumi paredz kārtību, kādā ar pašvaldību tiek saskaņota jaunas ielu tirdzniecības vietas reģistrēšana vai izmaiņas reģistrētā ielu tirdzniecības vietā, kā arī ielu tirdzniecība un atļauja ielu tirdzniecībai pasākuma laikā, īslaicīga rakstura ielu tirdzniecībai, ielu tirdzniecības organizēšanai Ziemassvētku laikā u.c.

Tāpat saistošajos noteikumos noteikti tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības nodrošināšanai, tirdzniecības vietās realizējamās preču grupas, administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu u.c.

Saistošajos noteikumos ir noteikta administratīvā atbildība par būtiskākajiem pārkāpumiem, proti, par tādiem, kas vērsti uz to, lai tiktu novērsts sabiedrības interešu aizskārums. Administratīvā atbildība noteikta, lai nepieļautu un novērstu situācijas, kad tirdzniecība tiek veikta patvaļīgi, tās izvietojums apdraud trešo personu dzīvību, veselību, drošību vai īpašumu, kā arī tirdzniecības vietas risinājums nenodrošina vizuāli pievilcīgu, estētisku vidi un ir pretrunā pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem nosacījumiem.

Kā norāda noteikumu izstrādātāji, saistošajiem noteikumi atstās pozitīvu ietekmi uz sociālo vidi pilsētā, piemēram, aizliegums pārdot dzērienus glāzēs, kurām nav nodrošināta atkārtota lietošana, samazinās kopējo atkritumu daudzums. Regulējuma par skaņu pastiprinošu iekārtu izmantošanu un to lietošanas kontroli ielu tirdzniecības vietās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai mērķis ir novērst iedzīvotāju naktsmiera traucēšanu nakts stundās.

Savukārt aizliegums ielu tirdzniecībā tirgot tabakas aizstājējproduktus ļaus mazināt veselībai kaitīgu produktu tirdzniecību ielu tirdzniecības vietās.