Atpakaļ

Cūkkopības, mājputnu audzēšanas un segto platību dārzeņkopības nozares saņems atbalstu Krievijas kara negatīvās ietekmes samazināšanai

Valdība otrdien, 28.jūnijā, atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) priekšlikumu novirzīt 9,2 miljonu eiro trim Krievijas izvērstā kara Ukrainā ietekmes visvairāk skartajām primārās lauksaimniecības produkcijas ražošanas nozarēm – cūkkopībai, mājputnu audzēšanai un dārzeņkopībai segtajās platībās, informēja zemkopības ministra Kaspara Gerharda (NA) padomniece Kristīne Kļaveniece.

Tāpat viņa norādīja, ka, lai pieteiktos atbalstam, atbalsttiesīgo nozaru lauksaimniekiem līdz 2022.gada 20.jūlijam Lauku atbalsta dienestā ir jāiesniedz iesniegums atbalsta saņemšanai.

Atbalsts tiks piešķirts kā Eiropas Komisijas ārkārtas pielāgošanas atbalsts ražotājiem lauksaimniecības nozarēs. No kopējā atbalstam novirzītā finansējuma 4,2 miljoni eiro tiks segti no Eiropas Savienības budžeta, bet pieci miljoni eiro – no valsts budžeta.

“Šis atbalsts ļaus Latvijas lauksaimniekiem no visvairāk skartajām nozarēm saglabāt savu konkurētspēju un turpināt darbu – nodarbināt cilvēkus reģionos un nodrošināt, ka Latvijas iedzīvotājiem arī turpmāk, neatkarīgi no ārējiem apstākļiem, būs pieejama Latvijā ražota pārtika,” saka Gerhards.

Paredzēts segt 70% no papildus izmaksām, ko radījis cenu kāpums būtiskajiem ražošanas resursiem – mēslošanas līdzekļiem (tikai dārzeņkopības segtajām platībām), pirktai lopbarībai (tikai cūkkopībai un putnkopībai), un dīzeļdegvielai, elektroenerģija, kurināmam (piemēram, gāze, šķelda, granulas, malka). Izmaksu pieaugums tiks noteikts laikposmā no 2022.gada 1.februāra līdz 30.jūnijam salīdzinājumā ar laikposmu no 2021.gada 1.februāra līdz 30.jūnijam.

Uz atbalstu var pretendēt atbalsttiesīgo nozaru ražotāji, kuri īsteno vismaz vienu no četrām mazāku atkarību no pirktiem resursiem un izejvielām veicinošām darbībām – aprites ekonomiku, barības vielu pārvaldību, resursu efektīvu apsaimniekošanu vai videi un klimatam draudzīgu metožu izmantošanu ražošanā.

Lai saņemtu šo atbalstu, noteikts, ka atbalsta saņēmējiem jāturpina darbību nozarē, kurā tas pieprasa atbalstu, vismaz 12 mēnešus pēc atbalsta saņemšanas un krīzes gadījumā uzņēmumi apņemas iesaistīties iedzīvotāju apgādē ar pārtiku.

Jau informējām, ka valdība 2022.gada 21.jūnijā atbalstīja ZM priekšlikumu sniegt atbalstu Krievijas kara izraisītās krīzes skartajiem lauksaimniecības produkcijas un pārtikas ražotājiem, lai nodrošinātu nepārtrauktu lauksaimniecības produkcijas ražošanu un veicinātu nozares spēju pielāgoties jaunajiem tirgus apstākļiem. Kopumā šim mērķim plānots novirzīt ap 19,2 miljonus eiro. Plānotie atbalsta pasākumi no valsts budžeta būs ar fiskāli neitrālu ietekmi uz 2022.gada budžetu, jo tos plānots segt no AS “Latvijas valsts meži” peļņas.