Atpakaļ

Liepājas ostas uzņēmēji uzsāk jauno graudaugu sezonu

Liepājas ostas uzņēmēji uzsākuši jauno graudaugu sezonu, kas tradicionāli sākas 1. augustā un turpinās līdz nākamā gada 1. augustam. 2021./2022. gada graudaugu sezonā Liepājas ostā pārkrautas 3227,6 tūkst. tonnas lauksaimniecības kravu, kas ir par 12,5 % vairāk nekā 2020./2021. gada graudaugu sezonā (2869,4 tūkst.t). Liepājas osta jau no 1999. gada pārdomāti ir attīstīta kā graudaugu ostu, izbūvējot un veidojot nepieciešamo infrastruktūru, terminālus un  noliktavu saimniecību.

Līdz ar jauno graudaugu sezonu palielinās lauksaimniecības kravu īpatsvars, vienlaikus saglabājot stabilu kravu plūsmu citā kravu grupās – Ro-Ro pārvadājumos, atjaunojamo energoresursu, celtniecības materiālu un kokmateriālu segmentā. Liepājas osta strādā kā multifunkcionāla osta, kas ar elastīgu pakalpojumu un cenu politiku var apkalpot ļoti plašu kravu spektru. Pārdomāti ilgtermiņā Liepājas SEZ pārvalde sadarbībā ar uzņēmējiem turpina strādāt, lai nodrošinātu lielāku vietējo kravu īpatsvaru un attīstītu rūpniecību, kas vienlaikus nodrošina kravu plūsmu ostā. Šobrīd vietējo kravu īpatsvars veido vairāk kā 50 % no kopējām kravām.

2022. gada septiņos mēnešos Liepājas ostā piesaistītas un pārkrautas  4 426 097,61 tonnas dažādu kravu, kas ir par 16,8 % vairāk kā gadu iepriekš tādā pat laika periodā. Joprojām lielākā kravu grupa Liepājas ostā ir beramkravas 66% jeb 2914,1 tūkst. tonnu, kam seko ģenerālkravas 1304,2 tūkst. tonnas jeb 29% un lejamkravas 207,8 tūkst. tonnas jeb 5%.

2022. gada jūlijā Liepājas ostas uzņēmēji pārkrāvuši 546 007,57 tonnas kravu, kas ir par 28,9% vairāk nekā gadu iepriekš jūlijā. Liepājas SEZ pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis skaidro, ka kravu apgrozījuma stabilitāte ar pozitīvu izaugsmi liecina par elastīgu sadarbību starp uzņēmējiem, kravu īpašniekiem un Liepājas SEZ pārvaldi, kas balstīta uz pieredzi, savstarpēju uzticēšanos, stabilitāti un pārdomātām investīcijām infrastruktūras attīstībā.

2022. gada septiņos mēnešos Liepājas ostā apkalpoti 957 kuģi (+2%), iebraukuši vai izbraukuši 51 822 pasažieri (+136%), pārkrauti 10 282 konteineri (TEU, +51%) un RO-RO 52 630 vienības (+51%).

Tieši lauksaimniecības kravas ir lielākā kravu grupu Liepājas ostā, un 2021. gadā tās veidoja 40 % no visām kravām, arī 2022. gada septiņos mēnešos lauksaimniecības kravu īpatsvars bija 40% jeb 1763,9 tūkst. tonnu, kas ir par 31,3% vairāk nekā 2021. gada septiņos mēnešos. Mainoties tirgus konjuktūrai un ģeopolitiskajai situācijai nedaudz samazinājies graudu īpatsvars, bet palielinājies citu lauksaimniecības kravu īpatsvars. Kopumā Liepājas ostas uzņēmēji pārkrauj vairāk kā 30 dažādu veidu lauksaimniecības kravas.

LSEZ SIA  “Liepaja Bulk Terminal Ltd” valdes loceklis Juris Matvejevs, atzīst, ka šobrīd ir vēl nebiju situācija, ka graudu raža ir ļoti laba, bet ir daudz nezināmu faktoru, kas var ietekmēt kravu plūsmu un termināla darbību. “Katra graudaugu sezona ir atšķirīga. Pieredze ļauj manevrēt starp tirgu, kravu īpašniekiem un nosacījumiem, bet šobrīd neviens nevar prognozēt kāda būs graudaugu sezona, ir pārāk daudz nezināmo. Ja nebūs kādi radikāli lēmumi varam strādāt ar 30% kravu apgrozījuma pieaugumu.”

Liepājas osta pēc saimnieciskās darbības atjaunošanas līdz ar valsts neatkarības atgūšanu 1991. gadā apzināti ir veidota kā graudu ostu, kur lielākā kravu grupa ir dažādi lauksaimniecības produkti. Jau vairāk nekā 20 gadus Liepājas SEZ pārvalde kopā ar uzņēmējiem ir īstenojusi pārdomātu, nepārtrauktu un mērķtiecīgu infrastruktūras attīstību, būvējot sauszemes autoceļus, dzelzceļus un padziļinot kuģu ceļus no 8 m līdz 14, 5 m, vienlaikus nodrošinot kuģošanas un navigācijas drošību. Liepājas ostā veiksmīgi strādā 5 graudaugu termināli.