Atpakaļ

SIA “Tukuma ūdens” un PSIA “Jaunpils KS” paaugstina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022. gada 22. septembra lēmumu Nr. 173., (prot. Nr.39, 5.p) ir pieņemts lēmums paaugstināt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jaunpils KS” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu, kas stāsies spēkā ar 2022. gada 1. novembri.

PSIA “Jaunpils KS” ar 2022. gada 1. novembri ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem piemēros šādus tarifus:

  • ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,47 EUR/m(bez pievienotās vērtības nodokļa).
  • kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,69 EUR/m(bez pievienotās vērtības nodokļa).

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022. gada 27. septembra lēmumu Nr. 182., (prot. Nr.40, 4.p) ir pieņemts lēmums paaugstināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.

no 2022.gada 1.novembra līdz 2023.gada 30.aprīlim apstiprināti SIA “Tukuma ūdens” šādi tarifi:

  • ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,58 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);
  • kanalizācijas pakalpojumu tarifu 2,20 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

no 2023.gada 1.maija apstiprināti SIA “Tukuma ūdens” šādi tarifi:

  • ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,63 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);
  • kanalizācijas pakalpojumu tarifu 2,28 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).