Atpakaļ

Talsu tirgus atjaunošanai piešķir papildu finansējumu

Jau ilgus gadus Talsu pilsētā bijis aktuāls jautājums par tirgus ēkas Ezera ielā 7 atjaunošanu. Tā ilgstoši ir bijusi sliktā tehniskajā stāvoklī, kas apgrūtina ikdienu gan tirgotājiem, gan pircējiem. Nosakot tirgus ēkas atjaunošanu par vienu no prioritārajiem pašvaldības investīciju projektiem un saņemot pozitīvu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmumu, pašvaldībai bija iespēja ņemt aizdevumu ēkas atjaunošanai. Jūlijā SIA „Telms” uzsāka darbus, bet to laikā secināts, ka veiksmīgai projekta īstenošanai nepieciešams papildu finansējums.

7. jūlijā Talsu novada pašvaldība noslēdza būvdarbu līgumu ar SIA „Telms” par Talsu tirgus ēkas Ezera ielā 7 atjaunošanu līdz gada beigām par 698 959,42 eiro (ar PVN). Par šo finansējumu bija paredzēts sakārtot ne tikai Talsu tirgus ēku, saglabājot tās sākotnējo izskatu, bet arī ar to saistīto infrastruktūru, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.

26. jūlijā un 2. septembrī būvuzņēmējs sastādījis konstatācijas aktus, kuros norādīti vairāki punkti, kas nebija sākotnēji paredzēti būvniecības apjomos un kas tagad paģēr izmantot citus tehniskos risinājumus būvdarbu turpināšanai. Lai būvniecība neapstātos un līdz gada beigām apgūtu finansējumu, nepieciešami papildu līdzekļi 62 845,14 eiro (ar PVN) apmērā.

Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas vadītāja Aiva Dimante informēja, ka, atrokot ēkas pamatus, konstatēts, ka tie izveidoti bez veidņošanas, iestrādājot betonu tranšejā. Lai nodrošinātu prasīto būvdarbu kvalitāti, nepieciešams pielietot citu ēkas pamatu siltināšanas risinājumu. Savukārt, veicot jumta segumu demontāžu, konstatēts, ka esošais jumta pārsegums izbūvēts no koka sijām, starp kurām iestrādāts siltumizolācijas materiāls, tāpēc nepieciešams cits seguma atjaunošanas risinājums. Tāpat būvprojektā nav norādīti pilnvērtīgi apjomi siltināšanai, nav iekļauta betona apmaļu demontāža un citi darbi.

Talsu novada pašvaldība nosūtījusi vēstules tehniskās situācijas apsekošanas atzinuma sagatavotājam un apliecinājumu karšu izstrādātājam, lūdzot skaidrot radušos situāciju. Talsu novada pašvaldības izpilddirektores vietniece Ligita Šnore informēja, ka saņemtās atbildes tiks izvērtētas, lai saprastu pašvaldības iespējamās tālākās darbības.

Talsu novada pašvaldība jau informēja, ka15. jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nosūtīts idejas pieteikums „Talsu tirgus ēkas atjaunošana”, lai rastu iespēju saņemt aizdevumu visu plānoto darbu īstenošanai, nedalot tos atsevišķās kārtās.

Likums „Par valsts budžetu 2022. gadam” paredz, ka pašvaldība var saņemt aizdevumu ne vairāk kā diviem noteiktiem prioritāriem investīciju projektiem, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, ar maksimālo pašvaldības kopējo aizņēmumu summu 2022. gadā 1 000 000 eiro apmērā, un kam ir sniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīvs atzinums par attiecīgā projekta atbilstību pašvaldības attīstības programmai.