Atpakaļ

Elektrības vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā palielinājās par 63%

Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā pieauga par 63% un bija 81,45 eiro par megavatstundu (MWh) jeb 0,08 eiro par kilovatstundu (KWh), informēja AS “Latvenergo” pārstāvji.

Pagājušajā nedēļā elektroenerģijas cenas “Nord Pool” tirdzniecības apgabalos gan pieauga, gan samazinājās. Nedēļas elektroenerģijas cena Baltijā vienoti pieauga par 63% un bija 81,45 eiro par MWh.

“Nord Pool” sistēmas cena pagājušajā nedēļā pieauga par 12% un bija 39,70 eiro par MWh.

Tikmēr elektroenerģijas cena Polijā pagājušajā nedēļā bija 90,41 eiro par MWh, bet Vācijā – 67,33 eiro par MWh.

“Nord Pool” biržā iepriekšējā nedēļā elektroenerģijas cenu ietekmējoši faktori bija pieprasījuma pieaugums par 4%, ko noteica vēsāki laikapstākļi, kā arī zemāka atjaunīgo energoresursu izstrāde – vēja elektrostacijās izstrāde par 26% un saules elektrostacijās par 5%.

Arī Baltijā vēsāku laikapstākļu ietekmē pieauga pieprasījums, turpretī būtiski samazinājās elektroenerģijas izstrāde. Pakāpeniski samazinoties ūdens pietecei Daugavā, samazinās arī izstrāde hidroelektrostacijās, un iepriekšējā nedēļā Baltijā izstrāde hidroelektrostacijās saruka par 36%.

Izstrāde bija zemāka arī saules un vēja elektrostacijās – attiecīgi par 13% un 10%. Zemākas elektroenerģijas izstrādes rezultātā Baltija importēja elektroenerģiju no kaimiņvalstīm.

“Nord Pool” reģionā elektroenerģijas patēriņš pieauga līdz 7053 gigavatstundām (GWh), un izstrādes apjomi bija 7661 GWh.

Baltijā iepriekšējā nedēļā kopējais elektroenerģijas patēriņš pieauga par 3% – līdz 435 GWh. Vislielākais patērētās elektroenerģijas pieaugums tika novērots Lietuvā, kur patēriņš bija par 9% augstāks, sasniedzot 202 GWh. Latvijā elektroenerģijas patēriņš pieauga par 4% – līdz 109 GWh. Savukārt Igaunijā patērētās elektroenerģijas daudzums palielinājās par 7% – līdz 124 GWh.

Elektroenerģijas izstrāde Baltijas valstīs samazinājās par 19%, un kopā tika saražotas 355 GWh. Vislielākais izstrādātās elektroenerģijas apjoma krituma bija Latvijā, kur izstrāde bija par 35% zemāka, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, un tika saražotas 118 GWh. Arī Lietuvā un Igaunijā izstrādes apjomi samazinājās – Lietuvā par 7%, saražojot 149 GWh, un Igaunijā par 8%, saražojot 88 GWh.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 2,1 reize, Igaunijā – 71%, bet Lietuvā – 74%. Baltijas valstīs tika saražots 81% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma.

Rakstīt komentāru

Lai atstātu komentāru, nepieciešams autorizēties
Komentāru nav.