Atpakaļ

Enerģijas ietaupījumu uzskaiti īstenos digitālā veidā

Turpmāk enerģijas ietaupījumu uzskaiti īstenos digitālā veidā Energoresursu informācijas sistēmas (ERIS) energoefektivitātes monitoringa modulī, otrdien nolēma valdība.

Atbilstoši līdzšinējai kārtībai energoefektivitātes monitoringa sistēmas subjekti datus Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB) paziņo, izmantojot e-adresi, elektronisko pastu vai papīra formātu, kas ietekmē to ziņošanas efektivitāti, kā arī energoefektivitātes monitoringa ietvaros BVKB veikto datu apstrādes apjomu un efektivitāti.

Lai nodrošinātu valsts obligātā enerģijas galapatēriņa ietaupījuma mērķa sasniegšanu, energoefektivitātes monitoringa sistēmas subjektu paziņotos enerģijas ietaupījumus BVKB apkopo izklājlapu lietojumprogrammatūrā “MS Excel”. Līdz ar to BVKB šobrīd patērē resursus manuālai informācijas analīzei.

Lai nodrošinātu efektīvāku visu iesaistīto pušu darbību, kā arī mazinātu administratīvo slogu energoefektivitātes monitoringa sistēmā iesaistītajiem subjektiem ziņot par Energoefektivitātes likumā noteikto pienākumu izpildi, tostarp par enerģijas ietaupījumiem, ir paredzēta energoefektivitātes monitoringu digitalizēšana, izveidojot ERIS.

Energoefektivitātes monitoringa sistēmā iesaistītie subjekti ir lielie uzņēmumi, lielie elektroenerģijas patērētāji, brīvprātīgo vienošanos noslēgušās puses, energoefektivitātes pienākumu shēmas atbildīgās puses, publiskā pārvalde, iestādes, kas piešķīrušas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenotājiem maksājumus no valsts vai pašvaldības budžeta, valsts vai pašvaldības galvojumus, kredītu procentu likmju subsidēšanu, kā arī citu finanšu palīdzību, kas tiek piešķirta vai sniegta no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, un citas institūcijas, kurām deleģēti pienākumi ziņot.

ERIS sistēmas izveidošana energoefektivitātes monitoringa praktiskai izveidošanai izvēlēta, ņemot vērā, ka vienotas elektroniskās sistēmas izmantošana būtiski atvieglos monitoringa procesu, palīdzēs optimizēt un sistematizēt veicamās darbības gan informācijas iesniedzējiem, gan arī sistēmas pārzinim, tādā veidā uzlabojot procesa efektivitāti, skaidro Klimata un enerģētikas ministrija.

Rakstīt komentāru

Lai atstātu komentāru, nepieciešams autorizēties
Komentāru nav.