Atpakaļ

Engures pagasta pārvaldē notiks Tukuma novada piekrastes attīstības plāna publiskās apspriešanas sanāksme

Šodien plkst.18 Engures pagasta pārvaldē notiks Tukuma novada piekrastes attīstības plāna publiskās apspriešanas sanāksme.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks arī rīt, 14.septembrī, plkst.18 Lapmežciema pagasta pārvaldē un trešdien, 20.septembrī, plkst.17 tiešsaistes platformā “Zoom” (ej.uz/piekrastes_apspriešanu).

Kā iepriekš ziņots, publiskai apspriešanai nodots Tukuma novada piekrastes attīstības plāns.

Šī plānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt piekrastes tūrisma, dabas un rekreācijas resursus, piekrastes publiskās infrastruktūras tīklu, nodrošināt kompleksu skatījumu par piekrasti, lai līdzsvarotu dabas aizsardzības un ekonomikas intereses, kā arī veicinātu labu pārvaldību piekrastē, skaidro pašvaldība.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts līdz 20.septembrim.

Ar tematiskā plānojuma izstrādes materiāliem iespējams iepazīties Tukuma novada pašvaldības administrācijā, pašvaldības tīmekļa vietnē “tukums.lv” un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā “geolatvija.lv” (ej.uz/5f9p).

Publiskās apspriešanas laikā apmeklētājus pieņem Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļā, kur iespējams iegūt papildu informāciju par tematisko plānojumu.

Atsevišķi tematiskā plānojuma risinājumi tiks integrēti teritorijas plānojumā, tādā veidā padarot tos saistošus. Paralēli notiek teritorijas plānojuma izstrāde, un tā publiskā apspriešana plānota 2024.gada sākumā.