Atpakaļ

ENGURES PIEKRASTES KOPIENA – IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVA

Jebkurš pagasts ir ieguvējs, ja tiek apzinātas un realizētas tā iedzīvotāju vēlmes. Aktualizējot iespējas pilnveidot un attīstīt Enguri, 2021. gadā aktīvi ir darbojusies NVO “Piekrastes Konvents”. Tā apkopojusi iedzīvotāju idejas un nākotnes redzējumu Engures piekrastei un aktīvi sadarbojas ar Engures iedzīvotājiem un pašvaldību, lai kopīgi veidotu saulainu dzīvi Engurē un tās apkaimē.

Kas ir viedā ciema kustība?

Engure ir viens no ciemiem, kas piedalās viedo ciemu konceptā jeb veido aktīvu iesaisti nākotnes vīzijas veidošanā. Engures mērķis – saudzēt dabas vērtības, veicināt piekrastes attīstību un tam atbilstoši sakārtot infrastruktūru. Galvenā rūpe, lai piekrastes ciemos dzīve mutuļo un cilvēki dzīvo apmierināti ar sevi un vidi apkārt. 2021. gada laikā realizēti vairāki būtiski projekti.

Ideja par sakārtotu un iedzīvotājiem tīkamu piekrasti

Gads tika uzsākts, apkopojot iedzīvotāju idejas par Engures piekrastes attīstību, kopīgi ar iedzīvotājiem aprakstot vīziju, kādai nākotnē būtu jābūt Engures piekrastei. Diskusijas tika organizētas starp dažādām interešu grupām – burātājiem, zvejniekiem, aktīvajiem sportistiem, uzņēmējiem un citiem iedzīvotājiem, arī pašvaldības pārstāvjiem. Notika gan formālas, gan arī neformālas tikšanās, ka arī daudz viedokļi tika ievākti, uzdodot atvērta tipa jautājumus digitālā aptaujā. Gala rezultātā interešu grupu idejas un domas apkopotas vienotā dokumentā – “Iedzīvotāju rosināta Engures piekrastes attīstības stratēģija”, kas iesniegts kā saistošs iedzīvotāju viedoklis Engures novada domei un Tukuma novada domei. Palēnām var konstatēt, ka idejas tiek ņemtas vērā un realizētas dzīvē.

Daži no galvenajiem Engures raksturlielumiem ir labiekārtota pludmale 3 km garumā, kur arvien biežāk var sastapt tūristus, un osta, kura ir svaigi atjaunota un atvērta gan zvejniekiem, gan arī ērti pieejama burātājiem. Arvien vairāk apkārt sarosās jaunie uzņēmēji ar svaigām idejām. Tikai dažas no iedzīvotāju idejām turpmāk – izveidot atsevišķu pludmali, kuru var apmeklēt arī ar suņiem; ierīkota koka laipa gar piekrastes malu; vēlme, lai tiktu nostiprināti abi ostas moli, un citas idejas. Projekts realizēts ar Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu.

Aktivitātes ģimenēm

Šajā vasarā tika aizsākts jauks uz ģimenes vērtībām vērsts projekts „Piekrastes vasara”,  kas nodrošināja ģimenēm un bērniem draudzīgu aktivitāšu daudzveidību, veicinot ģimeņu saliedēšanos un vērtību apzināšanos jau no bērnības. Lielākais no pasākumiem šī projekta ietvaros bija Ģimenes diena Engures muižas parkā, kad visas dienas garumā ģimenēm bija lieliska iespēja ielūkoties dažādās amata prasmēs. Varbūt kādam no jaunajiem cilvēkiem tā būs kā ceļa maize profesijas izvēlē. Kādam tā bija lieliska diena kas pavadīta interesanti un aizraujoši ģimenes lokā.

Liels pieprasījums bija keramikas nodarbībām, profesionālas fotogrāfes foto sesijai un pasaku namiņam, kur varēja noklausīties pasaku lasījumus, ko ierakstījuši jaunie Engurnieki. Tāpat ar pasaku lasījumiem iepriecināja Engures māksliniece Laine. Kolosāla iespēja izmēģināt savas prasmes bija arī uz SUP dēļa un vēja ķeršanā vindsērfingā, kas notika Engures pludmalē. Pašā atvasarā tika organizēts arī Pūķu laišanas diena, kad ģimenes kopīgi varēja taisīt pašas savus mazos pūķus, kā arī apgūt pirmos soļus kaitborda mācību pūķu laišanā pie Aijas Ambrasas. Projektu “Piekrastes vasara” finansiāli atbalstīja Latvijas valsts budžeta līdzekļu programma “Ģimenei draudzīga pašvaldība”.

Mēs – jaunieši Engurei

Projektā “Mēs – jaunieši Engurei” aicināti piedalīties Engures novadā dzīvojošie jaunieši vecumā līdz 25 gadiem. Nav noslēpums, ka iepriekšējais gads Covid 19 ietekmē ir radījis spriedzi jauniešu mentālajā veselībā. Projekta ietvaros jauniešiem tiek radīta vide, kurā ir iespēja socializēties kaut vai attālināti, sadarboties un izzināt dažādas dzīves gudrības. Projekts uzsākts augustā, piedāvājot jauniešiem dažādas nodarbības un tikšanās. Šobrīd jauniešiem tikšanās noris gan attālināti, gan klātienē, pielāgojoties valstī noteiktajiem COVID 19 ierobežojumiem.

Vēl 2021.gada maijā tika uzsākta iniciatīva „Brīvprātīgā darba veicināšana”, kur jebkurš vietējais entuziasts varēja iesaistīties Engures kultūras dzīvē. Biedrībai plānoti dažādi pasākumi arī turpmāk, kur aizvien tiek aicināti iesaistīties pārējie iedzīvotāji, lai gūtu prieku un piedalītos dažādās radošās izpausmēs.  Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.

Iedzīvotāju iesaiste

Nenovērtējams atbalsts NVO darbā ir brīvprātīgie. Tie ir iedzīvotāji, kas labprāt dalās ar savam idejām, palīdz dažādos darbos. Tālāk lasāma intervija ar Elīzu, kura iesaistījās video scenārija izveidē, kas stāsta par Engures ceļu uz viedumu.

Intervija ar biedrības brīvprātīgo jaunieti – Elīzu Paulu Birnbaumu

Kā Tu iesaistījies brīvprātīgo darbā “Piekrastes konventā”?

Kamēr vēl nebija Covid ierobežojumi, Engurē bija uzsākusies Viedo ciemu kustība, kurā tika aktualizētās dažādās svarīgas tēmas. Likās interesanti, jo tā bija iespēja paust savu viedokli un redzējumu, arī tikties ar cilvēkiem, kam ir mūsdienīgs, plašs redzējums. Biedrība “Piekrastes konvents” uzrunāja iedzīvotājus un aicināja pievienoties, lai realizētu kādu no iniciatīvām.

Kas bija Tavos pienākumos?

Mums bija jāveido video pieteikums par savu dzīvesvietu, par to ko mēs darām, kas mūs vieno. Mans redzējums, kā veidot šo pieteikumu noderēja, varētu teikt ka biju kā scenārija līdzautore. Palīdzēju ar padomiem kā stilīgāk un varbūt mūsdienīgāk atainot video notikumus un idejas. Arī tīri tehniski, kā filmēt, montēt. Bija vairākas sesijas, kad sastādījām scenāriju un apspriedām lielākā un mazākā lokā. Prezentējām ideju arī Partnerībai Laukiem un Jūrai un aizstāvējām savu redzējumu

Kas Tev visvairāk patīk brīvprātīgo darbā?

Tas, ka tur cilvēki ir atvērti, nav aizspriedumaini, ir ļoti mērķtiecīgi. Spēj uzklausīt, ieklausīties. Tiek iegūta pieredze un zināšanas dažādās jomās, gan radoši, gan arī tehniski un praktiski. Vislabāk brīvprātīgajā darbā ir tas, kādus kontaktus var iegūt un kādus cilvēkus satikt.

Meklējiet video Youtube: Partnerības Laukiem un Jūrai profilā: Ceļā uz viedumu Engurē.