Atpakaļ

Iecavas spirta rūpnīca atradusi un apturējusi upes piesārņojuma avotu

Iecavas spirta rūpnīcai SIA “I.S.D.”, sadarbojoties ar Valsts vides dienestu (VVD) un citiem speciālistiem, izdevies atrast un novērst neķīmisko piesārņojumu Iecavas upē.

Uzņēmēja informēja, ka uzņēmums veicis iekšējo sistēmu un dzesēšanas iekārtu pārbaudes.

Vienā no cehiem tika atklāta nepilnīga siltummaiņa plāksnes blīvslēga veiktspēja. Dzesēšanas ūdenim rezultātā piekļuva organiskas vielas saturošs šķidrums, kas varētu būt par iemeslu paaugstinātiem ķīmiskā skābekļa patēriņa rādītājiem dzesēšanas ūdenī, kas nonāk Iecavas upē.

Pašlaik bojājumi uzņēmumā ir novērsti un “I.S.D” attīra Iecavas upi, lai stabilizētu dabiskos procesus upē un netiktu veicināta aļģu un nevēlamu procesu veidošanās, paziņoja Kasparāne.

Lai izslēgtu iespējas, ka uzņēmuma darbība turpmāk negatīvi ietekmētu ūdens kvalitāti upē un pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, uzņēmums apņēmies veikt padziļinātas pārbaudes, tai skaitā upē esošajai florai un ūdenim, piebilda uzņēmuma vadītāja.

Uzņēmums ir pateicīgs gan iedzīvotājiem par aktīvu iesaisti apkārtējās vides un dabas vērtību saglabāšanā, gan VVD Zemgales reģionālās vides pārvaldei par uz sadarbību un uz rezultātu vērstu procesa vadību, teikts uzņēmuma paziņojumā. Kasparāne uzņēmuma vārdā atvainojās Iecavas iedzīvotājiem par radīto apgrūtinājumu, kā arī aicināja turpināt vērīgi sekot līdzi vides stāvoklim upē un nekavējoties informēt par novērotajām nepilnībām.

VVD bija konstatējis, ka Iecavas upē nonācis neattīrīts ūdens no spirta rūpnīcas “I.S.D.”, kura sākusi ūdenstilpes attīrīšanu posmā starp pilsētas centrā esošajiem tiltiem.

Reaģējot uz iedzīvotāju ziņojumiem par iespējamu piesārņojumu Iecavas upē, VVD pagājušajā nedēļā apsekoja upi, pēc ekspresanalīžu ūdens testēšanas rezultātiem ķīmisko vielu klātbūtne ūdenī netika konstatēta, tika novērots izteikti zems ūdens līmenis un savairojušās aļģes. Uz aizdomu pamata par senāk radušos piesārņojumu, tika ņemti grunts paraugi, kas nodoti testēšanai, informē VVD.

Kā skaidro VVD pārstāve Aija Jalinska, ķīmiskā skābekļa patēriņš ir skābekļa masas koncentrācija, kas nepieciešama, lai oksidētu organiskās vielas. Tās ir organiskās vielas, kas paaugstinātā koncentrācijā atņem ūdenim skābekli. Ķīmiskā skābekļa patēriņa parametra paaugstināta koncentrācija izmaina un pastiprina bioloģiskos procesus upē – pie apstākļiem kādi ir Iecavas upē – mazūdens periods un karstums.

VVD turpina izmeklēšanu, pēc visu analīžu rezultātu saņemšanas vērtēs Iecavas spirta rūpnīcas atbildību par upē radušos situāciju.