Atpakaļ

Informēs par vidusskolēnu centralizēto eksāmenu rezultātiem

Valsts izglītības satura centrs (VISC) šodien plkst.12 iepazīstinās ar 2022./2023.mācību gada centralizēto eksāmenu rezultātiem vidusskolās.

Preses konference notiks Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas centrā “Zinātava” Vaļņu ielā 2, Rīgā. Par vidusskolēnu sniegumu eksāmenos stāstīs VISC vadītāja Liene Voroņenko.

Šis ir pirmais mācību gads, kad 12.klašu skolēni eksāmenus kārtoja atbilstoši jaunajam mācību saturam vidējās izglītības iegūšanai, un otrais gads, kad vidusskolas skolēniem ir iespēja kārtot arī optimālā līmeņa pārbaudījumus jeb zemākā grūtības pakāpē.

Lai iegūtu apliecinājumu par vispārējās vidējās izglītības apguvi, šogad bija jānokārto latviešu valodas, matemātikas un svešvalodas eksāmens vismaz optimālajā līmenī un divi eksāmeni no 14 piedāvātajiem augstākajā līmenī.

Lielākais kārtotāju skaits augstākā līmeņa eksāmenos 12.klasē starp reģistrētajiem kārtotājiem bija svešvalodā – 7880 skolēni, latviešu valodā un literatūrā – 3512, kā arī matemātikā – 3029.

Centralizēto eksāmenu sesija vidusskolēniem noslēdzās 19.jūnijā.