Atpakaļ

Atbalsta aizdevuma piešķiršanu Talsu pamatskolas pārbūvei

Ministru kabinets apstiprinājis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rīkojuma projektu par atbalstāmajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai, nodrošinot iespēju saņemt valsts aizdevumu 20 pašvaldību investīciju projektiem. To vidū ir arī Talsu novada pašvaldības iesniegtais investīciju projekts par Talsu pamatskolas pārbūvi.

Kopumā šajā kārtā tika izvērtēti 24 projekti no 17 pašvaldībām un atbalstīti 20 investīciju projekti, kuru kopējais finansējums ir 18 953 773,53 eiro, savukārt aizņēmuma apmērs – 14 531 274,82 eiro. Šajā kārtā atbalstu gūs Jūrmalas, Rīgas, Rēzeknes, Ventspils valstspilsētu pašvaldības un Aizkraukles, Alūksnes, Ādažu, Cēsu, Ķekavas, Ludzas, Siguldas, Preiļu, Ogres, Ropažu, Saldus, Talsu novada pašvaldības.

Talsu novada pašvaldība informēja, ka 29. augusta Talsu novada domes ārkārtas sēdē Talsu novada domes deputāti atbalstīja investīcijas projekta pieteikuma par Talsu pamatskolas pārbūvi iesniegšanu VARAM, lai pretendētu uz valsts aizņēmumu tā īstenošanai.

Talsu pamatskolas ēka tiks pielāgota mūsdienu prasībām, paplašinot un atjaunojot to. Projektā paredzēts atjaunot visas iekštelpas, daļēji pārbūvēt inženiertīklus mācību kabinetos, elektroapgādes, apkures un ventilācijas sistēmas, atjaunot ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes, zibensaizsardzības sistēmu un pārbūvēt lietus ūdens kanalizācijas sistēmu. Plānots paplašināt skolas telpu platību, izbūvējot ēkas piebūvi sporta zāles vajadzībām, bet skolas augšējā stāvā ierīkojot septiņas jaunas mācību klases.

Talsu pamatskolas direktore Dina Bičule informēja, ka mācību procesu 1. klašu skolēniem paredzēts organizēt Talsu novada Bērnu un jauniešu centra telpās, 2. klases plānots izvietot Talsu novada vidusskolā, 3. klases – Talsu evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes mājā, savukārt 4. klašu bērni mācīsies Talsu pamatskolas mājturības nodarbību telpās. Paredzēts, ka skolēni, kuri mācās no 5. līdz 9. klasei, dosies uz Vandzenes pamatskolas ēku.

„Esam informējuši vecākus par gaidāmajām pārmaiņām skolas dzīvē. Jau nākamajā nedēļā uz jaunajām telpām pakāpeniski dosies 1. – 3. klašu bērni. Šīs nedēļas laikā sakārtosim ikdienas organizatoriskos jautājumus, lai bērniem un vecākiem atvieglotu šo pārmaiņu brīdi. Izvērtēsim, kā nodrošināt labvēlīgu risinājumu bērniem, kuri uz Talsu pamatskolu dodas ar skolēnu autotransportu, izvērtēsim, kā labāk nodrošināt ēdināšanu un pielāgot stundu sarakstu. Kad šajos jautājumos tiks atrasti labākie risinājumi, uz jaunajām mācību telpām dosies arī pārējās klases. Mūsu audzēkņiem tiks nodrošināta gan pagarinātā dienas grupa, gan arī interešu izglītība,” pastāstīja Talsu pamatskolas direktore D. Bičule. Viņa uzsvēra, ka gan skolēni, gan vecāki, gan pedagogi ar sapratni izturas pret gaidāmajām izmaiņām ikdienā, lai pēc gada atgrieztos skaistās un mūsdienīgās Talsu pamatskolas telpās.

22. aprīlī tika izsludināts iepirkums par Talsu pamatskolas pārbūvi. Saskaņā ar Talsu novada Iepirkumu komisijas lēmumu par uzvarētāju atzīta pilnsabiedrība „P un P būvniecības grupa” ar plānoto būvdarbu līguma summu 2 836 787,26 eiro (ar PVN), savukārt būvuzraudzības izmaksas ir 17 351,40 eiro (ar PVN), bet autoruzraudzības izmaksas ir 16 940 eiro (ar PVN).

Kopējais investīciju projekta finansējums paredzēts 2 836 787,26  eiro apmērā (ar PVN). No tā valsts budžeta finansējums plānots 2 411 269,17 eiro apmērā. Pašvaldības līdzfinansējums, tai skaitā arī finansējums autoruzraudzībai un būvuzraudzībai, paredzēts 459 809,49 eiro.

Valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai tiek izsniegti investīciju projektiem, kas nav Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēti un kuru īstenošanu paredz pašvaldības attīstības programmas investīciju plāns.