Atpakaļ

Gaiķu pamatskolu turpmāk vadīs Vikija Velpa

Saldus novada domes deputāti vienbalsīgi Gaiķu pamatskolas direktores amatā apstiprināja Vikiju Velpu, kura skolas direktores amata pienākumus sāks pildīt 2023.gada 1.martā.
Vikijai jau gandrīz 10 gadus ir pedagoģiskā darba pieredze un šobrīd strādā Gaiķu pamatskolā par sākumskolas skolotāju,
deju skolotāju, pagarinātās dienas grupas skolotāju un logopēdi.