Atpakaļ

Jauno pētnieku akadēmija mērķtiecīgi attīsta jauniešu interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem

Iepriekšējo gadu centralizēto eksāmenu rezultāti rāda, ka skolēnu zināšanu līmenis eksaktajos mācību priekšmetos vēl joprojām ir zems, ja salīdzina ar humanitārajiem mācību priekšmetiem. Lai rastu risinājumus mācību procesa uzlabošanai un piesaistītu jaunos prātus STEAM (zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes, mākslas, dizaina un matemātikas) nozarei, jau trešo sezonu Talsu novadā aktīvi darbojas Jauno pētnieku akadēmija, kas veidota pēc Talsu 2. vidusskolas iniciatīvas un savās aktivitātēs iesaista septiņus līdz 12 gadus vecus bērnus no visām Talsu novada skolām. Tās mērķis ir ļaut skolēniem iedziļināties, izzināt un mācīties dabaszinātņu likumus, akcentējot pētniecību un praktisko darbošanos.

Mūsu ikdienas gaitas ir cieši sasaistītas ar progresīvām tehnoloģijām, jo katra no dzīves jomām ir saistīta ar zinātni jeb STEAM iemaņu pielietošanu. Ikdienā STEAM iemaņas atklājās telefona, pārnēsājamo tehnoloģiju, datora vai citu ikdienas priekšmetu, piemēram, televizora, veļas mazgājamās mašīnas, auto vai plīts lietošanā. Zināšanas par šīs jomas priekšmetiem būtiski atvieglo mūsu ikdienu, bet, lai gan dzīvojam augsto tehnoloģiju pasaulē, neesam pietiekoši aktīvi vērsti uz zinātni un tehnoloģijām balstīto zināšanu veicināšanu skolās.

Talsu novada skolēniem ir pieejama bezmaksas interešu izglītības skola, kur prioritāti atbalstāmais virziens interešu izglītībā ir dabaszinību jomas programmu daudzveidības un apjoma palielināšana.

„Noturīga interese eksakto zinātņu jomā nerodas vienā dienā, STEAM pasauli bērniem un jauniešiem viņiem saistošā veidā jāļauj iepazīt jau skolas laikā, un tad arī nākotnē būs motivēti studenti, bet vēlāk – zinoši speciālisti. Šajās nodarbībās tiek apgūti un izzināti dabaszinātņu likumi, akcentējot pētniecību un praktisko darbošanos. Tāpat nodarbībās skolēni uzzina daudz jauna un interesanta par procesiem dabā, veic eksperimentus bioloģijas, ķīmijas un fizikas laboratorijās, mācās saskatīt kopīgo un atšķirīgo sev apkārt, attīsta loģisko un radošo domāšanu. Programma tiek īstenota trīs pamatvirzienos: pētnieks iesācējs, pētnieks un pētnieks eksperts. Katram pamatvirzienam ir izstrādāta atbilstoša mācību un aktivitāšu programma, piesaistīti profesionāli pedagogi, kā arī iegādāta materiālā bāze, kas nodrošina iespēju skolotājiem nodarbības veidot daudzveidīgas – izmantot kvalitatīvas, izglītojošas, bērnu vecumam atbilstošas attīstošās spēles, mācību materiālus, uzskates līdzekļus praktiskajiem darbiem un eksperimentiem. Visos programmas pamatvirzienos mērķis ir viens – motivēt bērnus un jauniešus pašiem mācīties, veicināt interesi par dabaszinātnēm un matemātiku, gūt augstākus rezultātus mācībās, attīstīt radošo domāšanu,” saka Evija Ozola, Jauno pētnieku akadēmijas vadītāja.

Ar katru mācību gadu skolēnu skaits, kas iesaistās nodarbībās, arvien pieaug – ja pirms trīs gadiem visos programmas pamatvirzienos darbojās ap 20 jauno pētnieku, tad šogad bērnu un jauniešu skaits jau sasniedzis gandrīz 50. Līdztekus Jauno pētnieku akadēmijā iesaistīto pedagogu skaits, kas sarūpējuši daudzveidīgu un kvalitatīvu piedāvājumu eksaktā un radošā bloka izzināšanai, ir audzis no pieciem līdz deviņiem pedagogiem, paplašinot novada skolēnu interešu izglītības iespējas. Nodarbības vada dabaszinību, fizikas, ķīmijas, matemātikas, dizaina un tehnoloģiju, vizuālās mākslas un datorikas Talsu 2. vidusskolas pedagogi. Grupās ir desmit līdz 15 skolēni, ar kuriem strādā divi pedagogi.

„Teorētisko lekciju un praktisko nodarbību cikla tēmas papildina viena otru, un kopā sasaistītas tās ir vieglāk izprotamas. Fizika, ķīmija, matemātika un bioloģija apraksta apkārtējās dabas likumus un procesus, savukārt robotikas nodarbības sniedz priekšstatu, kā strādā tehnoloģijas, ar ko strādājam un radām lietas. Tāpat dizaina un tehnoloģijas nodarbībās bērni attīsta ne tikai radošo, bet arī loģisko, kritisko un telpisko domāšanu, mācoties caur radošumu dabaszinātņu izpratni, vienlaicīgi piesaistot ķīmisko procesu skaidrojumu pazīstamām un praktiski izmantojamām lietām. Mākslas izmantošana mācībās skolēniem dod taustāmus rīkus pašizteiksmei un attīsta tādas prasmes kā sadarbību, iztēli un pašrefleksiju. Kas? Kā? Cik? Kādēļ? – ir pirmskolas bērnu visbiežāk lietotie jautājumi un ir svarīgi bērniem radīt prieku mācīties, parādīt, ka mācīšanās ir ne tikai vajadzīga, bet arī saistoša. Cenšoties zināšanas nodot atraktīvā veidā, mudinām bērnus arī vairāk atklāt un izzināt pašam. Ņemot vērā to, ka mazajiem pirmsskolniekiem ir dabiska interese par dabā un ikdienā sastopamajiem procesiem, Jauno pētnieku akadēmijas pedagogu komanda ar lielāko prieku daudz regulārāk vadītu ievadnodarbības par dabaszinībām un eksaktajiem priekšmetiem arī pirmskolas vecuma bērniem sadarbībā ar pirmskolas izglītības iestādēm, tomēr viss apstājas pie tā, ka šīm vēlmēm pašreiz nepietiek finansējuma,” atzina E. Ozola.

Talsu novada pašvaldība pievērš uzmanību, lai Talsu novada bērniem un jauniešiem būtu iespējas izglītoties, atklāt un attīstīt talantus, veicināt kreatīvās un inovatīvās spējas un prasmes, tāpēc dalība programmā ir bez maksas, jo to finansē pašvaldība. Lai gan šobrīd zināms, ka Jauno pētnieku akadēmija jaunus dalībniekus neuzņem, jo ir sasniegts maksimālais iespējamais dalībnieku skaits, jaunu dalībnieku uzņemšana plānota 5. augustā.

Kā stāsta Jauno pētnieku akadēmijas vadītāja, dalībnieku paplašināšanās iespējas atkarīgas no ārējā finansējuma pieejamības iespējām, proti, cik lielu pašvaldības budžeta finansējuma daļu ir iespējams novirzīt darbības programmas īstenošanai. „Šo vajadzību esam iekļāvuši 2023. gada budžeta prioritāšu sarakstā un ļoti novērtējam, ka jaunajā budžetā pašvaldība piešķīrusi tikpat lielu finansējumu, cik pērn. Šīs programmas norise ir apliecinājusi tās nepieciešamību, un mēs vēlētos to turpināt.”

Jauno pētnieku akadēmijā nodarbības notiek mācību gada laikā, no oktobra līdz aprīlim, katru otro sestdienu no 9.00 līdz 12.00. Sniedzot iespēju bērniem saturīgi pavadīt brīvo laiku vasarā – jūnijā un augustā – nedēļas garumā tiek organizētas arī dienas atpūtas nometnes, lai veicinātu aktivitātes dabā. Savukārt pērn Talsu 2. vidusskolas durvis tika atvērtas Muzeju naktī, aicinot dažāda vecuma apmeklētājus piedalīties radošās aktivitātēs un dažādos eksperimentos.

„Lai gan nometnēs jaunieši iegūst daudz vērtīgu prasmju, jaunas zināšanas un iemaņas, tas ir kampaņveidīgi, nevis pastāvīgi.  Lai nodrošinātu zināšanu nodošanu skolēniem, nepieciešami dažādi mācību materiāli un regulāra pieredzes papildināšana. Kā rāda iepriekšējo gadu eksāmenu rezultāti, skolēniem vēl joprojām grūtības sagādā eksaktie mācību priekšmeti un reizēm aizvien nākas saskarties ar uzskatu, ka eksaktās zinātnes ir sarežģītas. To var mainīt, iepazīstot šos priekšmetus pulciņos. Šobrīd Jauno pētnieku akadēmijai rit trešais mācību gads un šopavasar būs pirmie absolventi, kuri būs pabeiguši visus nodarbību ciklus. Patlaban nevar precīzi noteikt, vai audzēkņiem, kuri apmeklē šīs papildus nodarbības STEAM jomā, valsts pārbaudes darbu rezultāti eksaktajos mācību priekšmetos būs kopumā augstāki, bet provizoriski var secināt, ka šogad tas varētu būt būtiski atšķirīgs no snieguma iepriekšējos mācību gados,” cerību pauž Evija Ozola, vairākkārt uzsverot, cik liela nozīme, lai darbs Jauno pētnieku akadēmijā būtu efektīvs, ir savstarpējai sadarbībai starp pedagogiem un komandai.