Atpakaļ

Līdz gada beigām visām bērnu nometnēm būs jāsaņem Veselības inspekcijas atzinums

Valdība otrdien nolēma, ka līdz gada beigām visām bērnu nometnēm būs nepieciešams saņemt Veselības inspekcijas atzinumu, bet nometņu dalībniekiem jāsaņem izziņa no ģimenes ārsta.

Aizsardzības ministrija norādījusi, ka patlaban nav iespējams prognozēt epidemioloģiskās situācijas attīstību līdz gada beigām, un bērnu nometņu organizēšana ir augsta riska darbība no bīstamas infekcijas slimības ierobežošanas viedokļa. Aizsardzības ministrijas paspārnē tiek rīkotas valsts aizsardzības mācības nometnes.

Lai arī Veselības inspekcija 2021.gadā sagatavojusi vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem, inspekcijas atzinums, kā izsniegšanai inspekcija ierodas uz vietas nometnes teritorijā un izvērtē situāciju, ir nepieciešams, lai efektīvāk izslēgtu novēršamos riskus. Tādēļ nepieciešams atjaunot prasību, ka visām nometnēm darbības sākšanai jāsaņem Veselības inspekcijas atzinums.

Patlaban regulējums arī paredz, ka nometnē vienā grupā ir ne vairāk kā 20 dalībnieki. Nometnēs, kas tiek organizētas brīvā dabā vai atsevišķās ēkās, ir pieļaujama vairāku grupu dalība, ja tiek veikti visi nepieciešamie epidemioloģiskās drošības pasākumi un nodrošināts, ka šo grupu dalībnieki un personāls nometnes darbības laikā nesatiekas.

Tāpat patlaban ir noteiktas prasības, ka nometnē var piedalīties darbinieki, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, un bērni līdz 12 gadu vecumam, kuriem pēdējo 72 stundu laikā pirms nometnes sākuma ir veikts RNS tests un tas ir negatīvs, kā arī bērni no 12 gadu vecuma ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Tāpat visi nometnes dalībnieki nometnes darbības laikā veic antigēna paštestu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam.

Ņemot vērā, ka noteiktās papildu drošības prasības, īpaši attiecībā uz paštestēšanos, ir noteiktas ārkārtējās situācijas rīkojumā, pēc kura beigām tās nebūs spēkā, ir nepieciešams pagarināt arī regulējumā noteikto laika periodu prasībai par ģimenes ārsta izziņu visiem dalībniekiem dalībai visās nometnēs.