Atpakaļ

Liepājā pirmskolas izglītības pedagogi mācību procesā varēs izmantot “Sajūtu somas”

Liepājā pirmskolas izglītības pedagogi mācību procesā varēs izmantot “Sajūtu somas”, informēja Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra izglītības metodiķe Justīne Rusakova.

“Sajūtu somas” tapušas Kurzemes plānošanas reģiona īstenotajā dabas pieejamības projektā “NatAc”. Mācību līdzeklis palīdz ikvienam interesentam, izejot dabā, iepazīt trīs dažādas ekosistēmas – mežu, purvu un piekrasti, tajās mītošo dzīvnieku un sastopamo augu raksturīgās iezīmes, izmantojot dažādas maņas – redzi, dzirdi, tausti, ožu.

Šonedēļ Zinātnes un izglītības inovāciju centrā notika informatīva tikšanās, lai iepazītos ar dabas izziņas materiālu “Sajūtu somas” un saprastu, kā to var izmantot mācību procesā. “Sajūtu somas” varēs integrēt mācību procesā, pedagogiem pašiem izstrādājot radošas un inovatīvas nodarbības bērniem.

Centrā kopš 2020.gada 24.septembra īsteno projektu “Izglītības tehnoloģiju ieviešana pirmsskolas mācību satura apguvē”, kura ietvaros pirmsskolas izglītības iestādes izvirzīja robotikas vēstnešus un ar pašvaldības atbalstu regulāri izmanto mācību procesā izglītības tehnoloģijas. Līdztekus tehnoloģiju izmantošanai notiek regulāra pieredzes un metodisko materiālu apmaiņa. Projekts turpinās arī šajā mācību gadā.