Atpakaļ

Liepājas pedagogi dalās pieredzē

Pagājušajā nedēļā Liepājas skolotāji dalījās savā pieredzē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra organizētajās Rosinātavās, kas tiešsaistē pulcēja interesentus no visas Latvijas, sniedzot iespēju jebkuram pedagogam gūt pieredzi un uzzināt ko jaunu savā mācību jomā, kā arī ieskatīties citu jomu skolotāju pieredzē.

Šogad tika piedāvātas 12 “Rosinātavas – Liepājas pedagogu ideju grozs”, kuru tēma bija “Individualizācijas un diferenciācijas iespējas mūsdienīgā mācību procesā”. Rosinātavas tika veidotas, aptverot visas mācību jomas un šogad tām bija pieteikušies gandrīz 500 skolotāji no vairāk kā 70 Latvijas vietām.

Dalībniekiem bija iespēja uzklausīt Rosinātavu vadītāju pieredzi, kā īstenot diferenciāciju valodu stundās, proti, latviešu valodas un literatūras stundās, mazākumtautību valodu stundās, angļu valodas stundās, kā arī interesantā veidā aktualizēt skolēnu vācu valodas prasmi, sasaistot to ar aktivitātēm klases stundās. Izskanēja idejas pirmsskolas skolotājiem, kā vienas tēmas ietvaros izmantot diferenciāciju valodas un matemātikas jomā. Savukārt sākumskolas Rosinātavu vadītājas skolotājus rosināja aizdomāties par vērtībām, to nozīmi mācību procesā, izmantojot diferencētu pieeju. Skolotāji varēja paši praktiski līdzdarboties Rosinātavā sociālo zinību jomai, kur diferenciācija tika īstenota saistībā ar radošumu. Praktiskus piemērus diferenciācijas izmantošanai varēja iegūt vizuālās mākslas, bioloģijas, datorikas, sporta un veselības mācības skolotāji. Rosinātavu nedēļa tika noslēgta ar daudzveidīgu matemātikas skolotāju pieredzi.

Rosinātavu dalībnieku atsauksmēs tika pausta doma, ka šāda formāta pieredzes apmaiņa ir ļoti nepieciešama, vairāki dalībnieki aicināja rīkot šādus pasākumus biežāk. Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas vadītāja Dace Okmane atzīst, ka skolotāju dalīšanās pieredzē ir milzīga vērtība, jo tā sakņojas skolotāju profesionālajā darbībā, balstās reālajā mācību procesā, īstenojot mācību saturu savā mācību priekšmetā, ņemot vērā savu skolēnu mācīšanās pieredzi, zināšanas un spējas. Skolotājiem – Rosinātavu vadītājiem – tas ir sava veida izaicinājums, reizē arī fantastiska iespēja dalīties ar to, kas ir izdevies praksē tik plašas auditorijas priekšā. Šobrīd jau tiek domāts par tēmu aspektu un formātu nākamajam mācību gadam.

Dace Okmane atzīmē: “Lielu pozitīvu devu saņēmu, apkopojot dalībnieku iesniegtos Rosinātavu izvērtējumus. Man tiešām prieks, ka skolotāji spēj paslavēt savus kolēģus un atzīst, ka kolēģu pieredze ir bijusi vērtīga. Protams, ir arī pa kādam neapmierinātam skolotājam, jo nav bijis viņam piemērots laiks, vai izskanējusi informācija, ka nav bijusi iespēja pieteikties kādai Rosinātavai. Jā, Zoom ietvars šobrīd paredzēts 100 dalībniekiem, līdz ar to tas bija maksimālais skolotāju skaits vienā Rosinātavā. Tiešām bija tādas Rosinātavas, kur šis limits tika sasniegts, bija arī tādas, kur dalībnieku skaits bija krietni mazāks. Tādēļ ļoti svarīgi paziņot, ja nav iespēja apmeklēt un pieteikumu atcelt, dodot iespēju piedalīties citam skolotājam. Kopumā ir tāda patīkama, padarīta darba sajūta, kas vainagojas jaunās idejās un izaugsmes iespējās.”

Dažas Rosinātavās izskanējušās atziņas:

• Lai katrs skolēns gūtu gandarījumu, mācoties un apgūstot vielu, viņam jādod iespēja izvēlēties uzdevumus, atbilstoši viņa spējām. Bet vienmēr piedāvāt iespēju pieņemt izaicinājumu darīt nedaudz vairāk.

• Cik vienkāršas lietas var padarīt interesantas un aizraujošas.

• Vērtības, tās ir cilvēka neatņemama sastāvdaļa ikdienā – ģimenē, skolā, darbā, u.c.

• Katrs skolēns var darboties atbilstoši savam spējām un sasniegt pozitīvu rezultātu.

• Mainot mācību uzskates materiālus atkārtoti tiek pievērsta uzmanība.

• Pedagogs ir tas, kurš nodrošina diferencēto vidi. Tas ir atslēgas vārds. Lai katrā iestādē ir šādi pedagogi!

• Skolēni jāpieradina pieņemt savu izaicinājumu.

• Diferencētu uzdevumu sagatavošana prasa laiku, bet tas atmaksājas ilgtermiņā.

• Ceļš ir darbības vārds – darbojoties varam tikt uz priekšu!

Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centrs izsaka pateicību Liepājas pedagogiem, Rosinātavu vadītājiem, kuri bija gatavi dalīties savā pieredzē ar citiem kolēģiem:

• PII “Margrietiņa” skolotājai Signei Altmanei;

• Liepājas Liedaga vidusskolas skolotājām Anastasijai Jericjanai, Dailai Nottei, Tatjanai Dzalbai;

• Liepājas valsts 1.ģimnāzijas skolotājiem Līgai Tālbergai, Feliksam Rekovičam;

• Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsēta 5. vidusskolas skolotājiem Laurai Laubergai – Nikolovai, Agnim Timermanim, Solvitai Frišfeldei, Gunitai Kīlei-Sisenei;

• Liepājas Raiņa 6.vidusskolas skolotājiem Jolantai Klamerei, Evijai Jaunzemei, Violai Narbutai, Daigai Manteniecei, Edgaram Grīnim, Jurim Zilveram;

• Liepājas centra sākumskolas skolotājai Agnesei Šupstikai.