Atpakaļ

Liepājas Rietumkrasta vidusskolu reorganizēs par pamatskolu

Ceturtdien Liepājas domes sēdē deputāti nolēma Liepājas Rietumkrasta vidusskolu pakāpeniski reorganizēt par pamatskolu, procesu sakot ar nākamo mācību gadu.

Lēmums pieņemts, izvērtējot un iepazīstoties ar šā gada aprīļa Izglītības kvalitātes valsts dienesta akreditācijas ekspertu ziņojumu par Liepājas Rietumkrasta vidusskolas akreditācijas rezultātiem, kā arī ņemot vērā un analizējot vairākus kritērijus – nacionālā līmenī noteikto skolēnu skaita kritēriju, infrastruktūras noslogojumu, pedagogu noslodzi un kapacitāti, skolēnu sniegumu valsts pārbaudes darbos, priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas rādītājus un citus kritērijus.

Līdz ar to tiek paredzēts, ka ar šā gada septembri Liepājas Rietumkrasta vidusskola vairs neuzņems skolēnus 10.klasē, savukārt ar 2025.gada septembri skolēnus vairs neuzņems 10. un 11.klasē, tādējādi sākot ar 2026./2027.mācību gadu izglītības iestāde kļūs par pamatskolu. Savukārt iestādē iepriekš īstenoto tālmācības un neklātienes izglītības programmas īstenošanu turpmāk pārņems Liepājas Raiņa vidusskola.

Lēmums stāsies spēkā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma saņemšanas.

Vienlaicīgi, domājot par skolēnu vispusīgu attīstību, Liepājas Rietumkrasta vidusskolā ar nākamo mācību gadu plānots sākt alternatīvās pedagoģijas īstenošanu un jau septembrī atvērt 1.klasi, kurā realizēs Montesori mācību pieeju. Pieeja īpaši paredzēta pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, aptverot tādas mācību jomas kā valoda, dabaszinības, sensorā un matemātikas joma. Līdz augusta beigām tiek plānots iekārtot mācību telpas, pielietot autentiskus mācību materiālus, lai skolēni varētu mācīties praktiskā darbībā.

Izglītības iestāžu tīkla sakārtošana ļaus efektīvi izmantot izglītības iestāžu infrastruktūru un cilvēkkapitāla resursus, tādejādi arī veicinot Liepājas izglītības ekosistēmas attīstību un finansējuma efektīvu pārvaldību.

Kā vēstīts, no pašvaldības budžeta Rietumkrasta vidusskolai piešķirti 69 448 eiro Montesori programmas ieviešanai.