Atpakaļ

LIZDA aicina pašvaldības piešķirt vienreizēju piemaksu izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem par darbu pandēmijā

Latvijas izglītības un zinātņu darbinieku arodbiedrības (LIZDA) pārstāvji aicina pašvaldības piešķirt vienreizēju piemaksu izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem par darbu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos, uzzināja arodbiedrībā.

LIZDA skaidro, ka no valsts budžeta līdzekļiem piemaksas netiek paredzētas izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem, izņemot skolotāju palīgiem un personām, kas sniedz bērnu uzraudzības pakalpojumus.

LIZDA uzsver, ka 2021./2020.mācību gadā tehniskajiem darbiniekiem ir palielinājies darba apjoms, piemēram, regulāra dezinfekcija, testēšanās, pastriprinātu epidemioloģisku prasību ievērošanas uzraudzība izglītojamiem un palielināts administratīvais slogs dažādu ar epidemioloģisko drošību saistītu dokumentu sagatavošanā.

Papildus LIZDA izceļ, ka tehniskie darbinieki arī ir paaugstināta riska darbinieki un ar paaugstinātu psiholoģisko slodzi.

Ņemot vērā minēto, LIZDA aicina pašvaldības izvērtēt iespēju piešķirt vismaz vienreizēju piemaksu izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem par izglītības pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos.