Atpakaļ

LIZDA: Iespējams, pedagoga streika procedūras tiks atsāktas

Iespējams, pedagoga streika procedūras tiks atsāktas, “Facebook” portālā norāda Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) vadītāja Inga Vanaga.

Vanaga norāda, ka daļa no streika vienošanās netiek pildīta, jo šodien Ministru kabinets izskatīs budžeta projektu, tomēr darba kārtībā nav iekļauts punkts par algu grafika apstiprināšanu.

LIZDA vakar sniedza atzinumu par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātajiem dokumentu projektiem, norādot, ka pedagogi nedrīkst būt “ķīlnieki” skolu tīkla optimizācijai. Pašreiz algu paaugstināšana esot atkarīga no skolu tīkla optimizācijas.

Vanaga norāda, ka plānots slēgt vai reorganizēt 30% skolu tuvāko gadu laikā. Sekojoši rodoties vairāki jautājumi par to, kas notiks ar pedagogiem.

LIZDA nepiekrīt, ka netiks pārskatītas skolēna vidējās izmaksas. IZM sarunu laikā neesot informējusi, ka tās netiks pārskatītas.

Papildus LIZDA norāda, ka naudas aprēķini ir neprecīzi. IZM augstskolu pedagogu algu paaugstināšanai tika piedāvāta nauda, kas esot jau sadalīta.

8.februārī būs LIZDA Valdes ārkārtas sēde un 15.februārī norisināsies LIZDA Padomes ārkārtas sēde. Šī tikšanās izšķirs, vai tiks atsāktas streika procedūras.

Jau ziņots, ka pedagogu algas līdz 2025.gadam tiks celtas, sasniedzot stundas likmi 10,35 eiro. IZM ir sagatavojusi rīkojuma projektu par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku, nodrošinot pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes pieaugumu laika periodam no 2023.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim.

Ar jauno grafiku tiek mainīta pieeja zemākās mēneša darba samaksas noteikšanā, pārejot no zemākās mēneša darba algas likmes uz zemāko vienas darba stundas likmi.

Pedagogu, izņemot pirmsskolas izglītības pedagogu, zemākā darba algas likme periodā no 2023.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim tiek paaugstināta pakāpeniski, nodrošinot darba stundas izmaksas pieaugumu pret iepriekš noteikto zemāko likmi. 2023.gada 1.septembrī alga palielināsies par 13,3%, nosakot vienas stundas likmi 8,50 eiro, 2024.gada 1.septembrī – par 12,2%, nosakot vienas stundas likmi 9,54 eiro, un 2025.gada 1.septembrī – par 8,4%, nosakot vienas stundas likmi 10,35 eiro.

Pirmsskolas izglītības pedagogiem zemākā darba algas likme periodā no 2023.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim tiek paaugstināta pakāpeniski, nodrošinot darba stundas izmaksas pieaugumu pret iepriekš noteikto zemāko likmi. 2023.gada 1.septembrī alga pieaugs par 15,8%, nosakot vienas stundas likmi 7,75 eiro, 2024.gada 1.septembrī – 16,6%, nosakot vienas stundas likmi 9,04 eiro, un 2025.gada 1.septembrī – 14,5%, nosakot vienas stundas likmi 10,35 eiro.

Nepieciešamā papildu finansējuma aprēķini veikti attiecībā pret 2023.gada valsts budžetu un uz 2023.gada 1.janvārī spēkā esošo normatīvo aktu bāzes.

Augstākajā izglītībā no 2023.gada 1.septembra pedagoga zemākās darba algas mēneša likmes palielinājums būs par 13%, tai skaitā profesoriem alga būs 1982 eiro, asociētiem profesoriem – 1587 eiro, docentiem – 1270 eiro, bet lektoriem – 1017 eiro.

No 2024.gada 1.janvāra pedagoga zemākās darba algas mēneša likmes palielinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu būs par 12%, tai skaitā profesoriem alga būs 2220 eiro, asociētiem profesoriem – 1777 eiro, docentiem – 1423 eiro, bet lektoriem 1139 eiro.

Sākot ar 2024.gadu, pakāpeniski tiks ieviests jauns akadēmiskās karjeras modelis, nodrošinot akadēmiskā un pētnieciskā darba slodzes vienotību un pāreju uz 40 stundu darba nedēļu.

Minimālo atalgojuma likmi asistentiem, kā arī rektoriem, prorektoriem, dekāniem, katedras vadītājiem un prodekāniem no 2023.gada 1.septembra nenosaka.

Augstākās izglītības iestādes atalgojuma palielinājumu, ja tāds ir nepieciešams, nodrošina sava budžeta ietvaros. Nepieciešamo papildu finansējumu tostarp nodrošina augstākajai izglītībai un zinātniskajai darbībai pieejamais finansējums. MK konceptuāli atbalstīja augstākās izglītības un zinātnes finansējuma pieaugumu 2023.gadā par 31 899 930 eiro, 2024.gadā – par 50 619 785 eiro un 53 801 580 eiro 2025.gadā un turpmāk.

Lai vienotos par minimālajām prasībām slodzes sabalansēšanai, sadarbībā ar sociālajiem partneriem līdz 2023.gada 1.maijam tiks izstrādātas vadlīnijas, tai skaitā atbalsta personālam, darba slodzes līdzsvarošanu, vienojoties par laika periodu, kurā tiek izvērtēts slodzes sastāvs un iniciēti grozījumi saistošajos normatīvajos aktos.

Slodzes līdzsvarošanai un amatu izvērtēšanai, tai skaitā arī administrācijas amatu algas likmes gradācijas noteikšanai, tiks izveidota ministrijas un sociālo partneru darba grupa, nosakot 2023.gada 31.maiju kā noteikumu grozījumu iesniegšanas termiņu izskatīšanai valdībā.