Atpakaļ

No 1. septembra Kolkas pamatskolu reorganizēs par sākumskolu

26. janvāra domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu no 1. septembra reorganizēt Kolkas pamatskolu par sākumskolu. Šis lēmums paredz Kolkas sākumskolā īstenot pamatizglītības programmu 1.–6. klasei.

Talsu novada pašvaldība, apzinot Kolkas pamatskolas darbību, tostarp skolēnu skaita prognozes nākamajiem trim gadiem, secināja, ka, salīdzinot ar 2022. gada 1. septembri, to skaits Kolkas pamatskolā 1.–9. klasē būtiski nemainīsies. Prognozēts, ka skolēnu skaits saglabāsies robežās no 28 līdz 34 skolēniem, tostarp 7.–9. klašu posmā – no pieciem līdz astoņiem skolēniem, 4.–6. klašu posmā – no sešiem līdz desmit skolēniem, savukārt 1.–3. klašu posmā – no deviņiem līdz 13 skolēniem.

Izvērtējot turpmāko Kolkas pamatskolas modeli, tika ņemti vērā arī Talsu novada Izglītības nozares attīstības stratēģijā iestrādātie nosacījumi. Tie paredz, ka pamatskolu var reorganizēt par sākumskolu, ja trīs gadus pēc kārtas izglītojamo skaits 7.–9. klašu posmā ir mazāks par 24 un kopējais izglītojamo skaits, ieskaitot pirmsskolas audzēkņus, ir mazāks par 80.

Pieņemot lēmumu, tika ņemti vērā arī Ministru kabineta noteikumi Nr. 11 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē”, kur noteikts, ka 7.–9. apvienoto klašu komplektēšana nav pieļaujama.

Ņemot vērā Kolkas pamatskolas reorganizāciju, no 1. septembra Kolkas pagasta attiecīgā vecumposma bērniem pamatizglītības ieguvi būs iespējams turpināt kādā no tuvākajām izglītības iestādēm, kas atrodas apmēram 35 km attālumā – Rojas vidusskolā vai Dundagas vidusskolā. Nokļūšana attiecīgajās skolās būs iespējama, izmantojot sabiedrisko transportu vai, nepieciešamības gadījumā, nodrošinot pašvaldības skolēnu pārvadājumu transportu.

Kā jau iepriekš tika informēts, 29. decembra domes sēdē tika apstiprināta Talsu novada Izglītības nozares attīstības stratēģija, lai pakāpeniski īstenotu gan kvalitatīvāku izglītības pieejamību, gan izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu, kā arī stratēģijas mērķu īstenošanu kopumā, kas veicinātu vispusīgu izglītības nozares attīstību Talsu novadā.